قالب وردپرس فروشگاهی ایمارکت همتای بامیلو | Emarket | نسخه ۱٫۶٫۰ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات قالب Emarket :

 

تغییرات نسخه ۱٫۶٫۰ و نسخه های ما قبل

Change Log

------------ VERSION - 1.6.0: Released on Nov-14-2018 ------------
[+] New Feature: Update Menu Style for Mobile Menu and Responsive Mode
[+] Updated Visual Composer 5.5.5
[#] Bug Fix: Fix bug Import demo data in Home 1
------------ VERSION - 1.5.2: Released on Oct-29-2018 ------------
[#] Bug Fix: Fix bug in updated plugin
------------ VERSION - 1.5.1: Released on Oct-27-2018 ------------
[+] Update Option to Show/Hide label Sold Out
[+] Update WooCommerece 3.5.0
[+] Updated Visual Composer 5.5.5
[#] Bug Fix: Fix bug in previous version
------------ VERSION - 1.5.0: Released on Aug-20-2018 ------------
[+] Update Homepage 5, 6, 7
------------ VERSION - 1.4.2: Released on Aug-03-2018 ------------
[+] Update WordPress 4.9.7
[+] Updated Visual Composer 5.5.2
------------ VERSION - 1.4.1: Released on Jun-18-2018 ------------
[+] Update WordPress 4.9.6
[+] Update WooCommerece 3.4.2
[+] Update Revolution Slider 5.4.7.4
[+] Updated Visual Composer 5.4.7
[+] New Feature: Update Ajax Search for Mobile Layout
[+] New Feature: Update Footer Mobile Style for Mobile
[+] New Feature: Update option to enable header for detail page in Mobile Layout
[+] New Feature: Update option to turn on/off Add to Cart button for Shop page in Mobile Layout
[#] Bug Fix: Fix bug about custom color when updating theme by add option Enable Custom Color
[#] Bug Fix: Fix bug in previous version
------------ VERSION - 1.4.0: Released on Apr-20-2018 ------------
[+] Update WooCommerece 3.3.5
[+] New Feature: Update icon NEW & SOLD OUT
[+] New Feature: Update Hour Setting for Countdown product
[+] New Feature: Update Vendor redirect after ajax login
[+] New Feature: Update WC MarketPlace compatibility
[#] Bug Fix: Fix bug in previous version
------------ VERSION - 1.3.2: Released on Mar-27-2018 ------------
[+] Update WooCommerece 3.3.4
[+] Update visual composer 5.4.7
[+] Update revolution slider 5.4.7.2
------------ VERSION - 1.3.1: Released on Mar-01-2018 ------------
[+] Update WooCommerece 3.3.3
[+] Update to compatible with PHP 7
[+] New Feature: Update param turn on or off revslider on mobile layout
[+] New Feature: Update 404 page editor
[#] Bug Fix: Fix bug in swatches variation
[#] Bug Fix: Fix bug double countdown in index page
------------ VERSION - 1.3.0: Released on Feb-10-2018 ------------
[+] Update WooCommerece 3.3.1
[+] NEW Feature: Update Countdown deal in Listing product and single product
[+] NEW Feature: Update feature video in single product
[+] NEW Feature: Update login ajax in poup login
[+] NEW Feature: Update social login
[+] NEW Feature: Update option allow config number of column for sub-categories in listing product
[+] NEW Feature: Update 3 styles for single product
[+] NEW Feature: Update option allow to config the position of product thumbnail image in single product
[+] NEW Feature: Update option allow to config sidebar layout for single product
------------ VERSION - 1.2.1: Released on Dec-28-2017 ------------
[+] Update change text for vertical menu.
[#] Bug Fix: Fix bug in Theme Option with WPML
------------ VERSION - 1.2.0: Released on Dec-09-2017 ------------
[+] NEW: Update Home page 04
[+] Update param to configured title of vertical menu
------------ VERSION - 1.1.8: Released on Dec-05-2017 ------------
[+] Update WordPress 4.9.x
[+] Update WooCommerce 3.2.x
[+] Update Visual Composer 5.2.x
[+] Update Revolution Slider 5.4.x
------------ VERSION - 1.1.7: Released on Nov-09-2017 ------------
[#] Fix bug: Fix bug Custom Color
[+] Update SW Ajax WooCommerce Search
[+] Update SW Woo Swatches
------------ VERSION - 1.1.6: Released on October-28-2017 ------------
[+] Update WordPress 4.8.2
[+] Update Visual Composer 5.4.2
[+] Update WooCommerce 3.2.1
[+] Update Revolution Slider 5.4.6.1
[+] Update Feature: Search with keyword and sku
[+] Update Feature: SW Swatches
------------ VERSION - 1.1.5: Released on September-22-2017 ------------
[#] Fix Bug: Show QuickView for Related/Upsell products in Single Product Page
[#] Fix Bug: Show Variation Product with the same price
[+] Update: Add file custom_css.css
------------ VERSION - 1.1.4: Released on September-22-2017 ------------
[+] Update Visual Composer 5.3
[#] Fix bugs: Uncheck box hide header & hide footer 
[#] Fix bugs: Show subcategories in Shop page
------------ VERSION - 1.1.3: Released on September-12-2017 ------------
[+] Update Revolution Slider 5.4.5.2
[+] Update option width 1650 for Layout in Theme Options to configure width for detail pages
[+] Fix bug conflict with Yoast SEO in Page Metabox
------------ VERSION - 1.1.2: Released on September-08-2017 ------------
[+] Bug fix: Fix bug with Page Metabox
------------ VERSION - 1.1.1: Released on August-25-2017 ------------
[+] Updated style when integrating theme with dokan vendor and wc vendor 
[+] Demo for Dokan Vendor: http://demo.wpthemego.com/themes/sw_emarket/
[+] Demo for WC Vendors : http://demo.wpthemego.com/themes/sw_emarket/layout2/
[+] Updated SW WooCommerce 1.0.1
------------ VERSION - 1.1.0: Released on August-22-2017 ------------
[+] NEW: Added 2 Mobile Layouts
[+] Added Social Login
------------ VERSION - 1.0.0: Released on August-18-2017 ------------
[+] Initial Release

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

افزونه Revolution slider ( اسلایدر ساز وردپرس ) به نسخه ۶/۰/۱۰ آپدیت شد…

افزونه Revolution slider ( اسلایدر ساز وردپرس ) به نسخه ۶/۰/۱۰ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات افزونه افزونه روولیشن اسلایدر:  

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.