قالب وردپرس چند منظوره انفولد به نسخه ۴٫۲٫۱ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات قالب enfold :

لیست تغییرات و نسخه های اخیر قالب

Enfold changelog

۲۰۱۸ January 18th – Version 4.2.1


- style.css - new version number
- added: option to manually disable the layerslider
- fixed: an issue with shortcode generation, resulting in unclosed html structures
- fixed: security issue that would allow an attacker to export your enfold settings
- fixed: security issue that allowed an attacker to rewrite the portfolio permalink structure
- fixed: an issue with instagram feed not loading images
- fixed: an issue with main menu in iOS Safari
- updated: layerslider plugin

۲۰۱۷ October 23th – Version 4.2

- added: 5 new demos for creatives
- band demo
- dj demo
- freelancer demo
- visual artist demo
- gaming demo

- added: new template builder element: audio playlist
- added: new google fonts
- added: option to select color for section scroll down arrow
- added: new styling and color options for the toggle shortcode
- added: new wordpress filter to modify or remove main menu

- improved: better handling/loading times of deactivated lightbox script 
- improved: default mediaelement audio player styling is now more modern, cleaner and requires much less css
- improved: several css files were trimed and others removed (1000 lines of css removed)
- improved: performance of blog element and reduced database queries
- improved: advanced options for link overlay display
- improved: testimonials shortcode delimiter logic
- improved: Plugin WP SEO integration with builder inserted images has been improved
- improved: Horizontal gallery now shows navigation arrows on mobile devices
- improved: Horizontal gallery allows to enter element ID now
- improved: handling of special characters like line breaks in shortcodes
- improved: tab section height handling when inner elements change their height
- improved: scroll down arrow alignment
- improved: several RTL css styles
- improved: breadcrumb navigation in ssl environments
- improved: removed an old filter from woocommerce
- improved: google maps API key handling within the theme and the theme framework
- improved: inclusion of layerslider plugin, so it does no longer show the update notice all the time

- fixed: an issue with the toggle shortcode not animating when showing its content
- fixed: issue with section overlays when a down arrow is used
- fixed: an issue with tabsection names that did not contain any non special chars
- fixed: an issue with the hamburger menu when empty links with subitems were used.
- fixed: Horizontal gallery now works with custom links
- fixed: Horizontal gallery now works with titles and captions in the lightbox
- fixed: Horizontal gallery now no longer breaks if the number of the initial image is larger than the gallery image count
- fixed: an issue with duplicate ids after a grid row element
- fixed: a bug with tab section alignment on RTL setups
- fixed: an issue with the Woocommerce checkout options on smaller screens
- fixed: an issue with hotspot descriptions
- fixed: an issue with demo import causing php notices
- fixed: a few smaller issues with the new mobile menu
- fixed: an issue with the post delimiter on custom made blog entries
- fixed: an issue with the secondary menu items not visible if the main menu is displayed as burger icon
- fixed: an issue with the shortcode wand and image with hotspot shortcode when not used as a template builder element
- fixed: an issue with product search in woocommerce
- fixed: an issue with mobile submenu cloning when the main menu is set to display in a sidebar
- fixed: an issue with copy/pasted shortcodes
- fixed: an issue with Zen Menu and Themify_Conditional_Menus
- fixed: an issue with importing demo data in php 7
- fixed: an issue with WPML and double language flags in the new mobile menu
- fixed: an issue with diagonal bordered sections and scroll down arrows
- fixed: an issue with burger menu social items on tablet screens
- fixed: an display issue with icon elements following a delimiter
- fixed: a bug with the caption shortcode within the textblock eelment

- updated: layerslider plugin
- updated: several translation files

۲۰۱۷ July 17th – Version 4.1.2

- style.css - new version number
- added: sorting options for products in template builder elements
- fixed: an issue with the layerslider 2017 demo import
- fixed: an RTL issue with new mobile menu
- fixed: a few spelling errors
- fixed: an issue with html content when viewing a data table in mobile view

۲۰۱۷ July 13th – Version 4.1.1

- style.css - new version number
- fixed: an alignment issue with menus displayed in the center below the logo
- fixed: an issue with table html content on mobile view
- fixed: a padding issue with the mobile burger menu item with some settings
- improved: woocommerce product out of stock handling for masonry and slideshows

۲۰۱۷ July 11th – Version 4.1

- added: new photography theme demos: minimal photography and dark photography

- added: new template builder element: horizontal gallery
- added: new modern mobile menu with more options (old mobile menu item was removed)
- added: new theme options tab for the main menu
- added: several new options to edit and style the main menu on mobile devices
- added: most elements received a "screen options" tab. 
- added: visibility settings based on the screen options for all template builder elements
- added: font size settings to the screen options tab for text based elements (eg headings)
- added: column count settings based on the screen options for complex column based elements (eg masonry)
- added: advanced styling options for the mobile menu to create unique fly-out and overlay menus
- added: new theme options tab for the layout builder
- added: option to disable the live preview in backend
- added: option to enable custom css classes for template builder elements
- added: option to disable the post navigation between single posts
- added: google maps options to display Satellite, Hybrid or Terrain maps
- added: team element option to change image size
- added: Woocommerce can now add structured data to template builder elements
- added: tab sections can be pre-opened by url now 
- added: google maps key check is now done when entering the key for easier checking if the key is valid
- added: new orientation for masonry image elements when set to "perfect grid" - you can now display images as squares, as well as landscape or portrait images of various sizes

- fixed: an issue with broken columns in tab section in backend
- fixed: breadcrumb function with custom shops
- fixed: an issue with tab sections on firefox when more than one word was used for the tab title
- fixed: several frontend issues with equal height tabs and columns within tabs
- fixed: RTL related issues
- fixed: an issue with shortcodes when they where copied from one page to another without using the default content field
- fixed: several minor query issues with the latest version of Woocommerce
- fixed: an issue with special chars in heading elements
- fixed: woocommerce cart dropdown on the checkout page was not updated properly
- fixed: several minor spelling errors in the template builder
- fixed: portfolio custom links now work better with various slideshows
- fixed: a woocommerce issue with out of stock items
- fixed: an issue with google maps click events and firefox
- fixed: an issue with initial active item on tab sections
- fixed: a problem with product layout settings
- fixed: an issue with linked images inside the layerslider slideshow
- fixed: a bug with portfolio ajax slideshows not autorotating or stoping after one cycle
- fixed: a minor character encoding problem in the template builder
- fixed: a display issue with comment forms when displayed after certain elements
- fixed: a few minor issues with php 7.1
- fixed: a menu display bug in ios 10+ when the items are animated
- fixed: a z-index issue with section overlays
- fixed: a problem with disabled backend options not beeing rendered properly after enabling them
- fixed: a flickering issue caused by css with the main menu on webkit engines (chrome, safari, opera)
- fixed: a validation issue with the mailchimp API key
- fixed: an issue with the live preview not updating properly after an option change
- fixed: a blog gallery bug when no sidebar blog was used in conjunction with the sidebar main menu
- fixed: menu overlay sub level menu items font size and line height are now set properly
- fixed: an issue with custom menu color settings and transparent menus

- improved: search functionality can now be used on mobile phones
- improved: cleanup of several CSS classes
- improved: removal of several JS functions that were no longer needed and improvement of existing functions like menu and smoothscroll

- updated: layerslider to the latest version
- updated: several language translation files

۲۰۱۷ May 16th – Version 4.0.7

	- style.css - new version number
	- fixed: an issue that crashed servers with very old php versions after updating

۲۰۱۷ May 16th – Version 4.0.6

- added: support for WooCommerce 3.0 product gallery
- added: functionality for tab_section.php (dynamic content height for tabs)
- added: Theme color "highlight" as default hover option for the fullwidth button
- added: filter for custom contact form autoresponder
- added: option field for qual/variable height tab sections
- added: filter 'avf_postslider_show_catergories'
- updated: layerslider. updated to the latest version
- improved: Small SEO improvements for header/logo
- improved: the style-generating script with new fallbacks if the dynamic style css file could not be created
- improved: class-framework-widgets.php - avia_newsbox make option translateable
- fixed: contact form datepicker problem with empty label
- fixed: allow ',' in select option of contact form
- fixed: WC 3.0 deprecated notices and CSS
- fixed: shortcode "Product Purchase Button": variable product does not show any price when all have same price 
- fixed: "Equal Height Columns" breaks when columns are not 100% width (e.g. 1/3 1/3)
- fixed: "Equal Height Columns" breaks when columns are not 100% width (e.g. 1/3 1/3)
- fixed: An issue with the template builder modal window when tinyMCE editor was disabled
- removed: Pan controll option from google maps element, since it was removed from the google API
- fixed: a conflict with mailchimp embed classes
- fixed: Masonry Gallery not showing with lightbox deactivated
- fixed: WP core bugfix on single custom post type page - paging not working

۲۰۱۷ April 2nd – Version 4.0.5

  - style.css - new version number
  - folder config-layerslider: updated to the latest version
  - folder config-woocommerce: updated compatibility with upcoming WooCommerce 3.0.0
  - folder lang: updated some language files
  - folder config-templatebuilder: fixed an issue with php 7

۲۰۱۷ March 28th – Version 4.0.4

  - style.css - new version number
  - folder config-layerslider: updated to the latest version

۲۰۱۷ March 20th – Version 4.0.3

- style.css - new version number
- improved: masonry sorting algorithm
- fixed: an issue that caused section HTML code to be nested wrong, which in turn causes display 
- fixed: an issue with the upcoming events countdown when the event already started
- fixed: an issue with section overlays causing invalid html markup and therefore creating visual issues
- fixed: an issue with the fullscreen slider when set to fixed bg
- fixed: an issue with blog navigation when the blog element was used on a portfolio page
- fixed: an issue with multiple sticky submenus not being sticky
- improved: handling of multiple first level menu items in submenu navigation
- updated: a few language files
- updated: rtl css file

۲۰۱۷ February 27th – Version 4.0.1 + 4.0.2

- style.css - new version number
- includes/admin/helper-compat-update.php - fixed an issue with older php versions that prevented admin access

۲۰۱۷ February 27th – Version 4.0

	- new demo content:
		- Enfold 2017	
	
	- style.css - new version number
	- folder css:
		
	- folder framework:
		- added: new header (transparent with border)
		- fixed: an issue with the color picker throwing a css error
		- fixed: a visual issue with the admin datepicker element
		- updated: deprecated jquery methods that caused console warnings


	- folder config-templatebuilder:
		- added: full width tab section element
		- added: full height grid column
		- added: editor element live preview
		- added: section and grid row id is visible in the builder canvas for easier distinction
		- added: section and grid row content can be toggled to be invisible in backend for better overview
		- added: section, column and cells display background images in the canvas
		- added: section, column and cells display custom background colors as a small dot beside the name
		- added: a new style for the iconbox icon
		- added: a new style for progress bars
		- added: a new style for testimonial grids
		- added: new global blog style "modern business"
		- added: google map 2 finger gestures implemented
		
		- fixed: issue with multiline rotator
		- fixed: display issue with "clone last element button" in tabs
		- fixed: display issue with social icons element
		- fixed: an issue with the magic wand shortcode button in tinymce
		- fixed: an issue with the fullheight grid not displaying properly
		- fixed: a php comment that caused wordfence to think it found a security issue
		- fixed: an issue with saving templates in the builder not working
		- fixed: a bug with ajax portfolio display when the portfolio content was not wide enough
		- fixed: a display bug with portfolio and masonry grids in conjunction with the "elegant" blog styling
		- fixed: display of title custom color for iconlist if a link is set for the title
		- fixed: an issue with double background color declaration on sections
		- fixed: an issue with masonry background color, being visible behind the image
		- fixed: a display issue with diagonal borders and background image color overlays
		- fixed: an issue with pricing tables and currency colors on dark background
		- fixed: several small display issue with the elegant blog layout
		- fixed: an issue with the countdown timer not counting properly if no seconds are shown
		- fixed: a display issue with the headline rotator when set to multiline
		- fixed: a few styling issues with the pricing table
		- fixed: issue with lightbox not closing properly on mobile devices
		- fixed: an issue with template builder elements id sanitisation being too thorough
		- fixed: a few minor php 7 and 7.1 related warnings
		- fixed: some h3 markup is no longer rendered if the title field for the element is left empty
		- fixed: an issue with invalid nested markup when a section color overlay was used
		- fixed: an issue with the table shortcode not displaying zeros in the backend
		- fixed: line breaks in masonry description working again
		- fixed: an issue with anchor scrolling on mobile devices when left sidebar main menu was active
		- fixed: an issue with anchor scrolling when the menu was set to disaply above the logo
		- fixed: an issue with submenu elements and fixed frame settings
		- fixed: an issue with submenus not working properly on phones
		- fixed: an issue with image markup validation
		
		- improved: animation handling when a lot of animations are fired on page load, due to the user having scrolled down
		- improved: iconbox display on tablets
		- improved: image lightbox preloader styled to fit the theme
		- improved: masonry "load next" preloader styled to fit the theme
		- improved: some css font size declarations
		- improved: styling of portfolio element
		- improved: content tab font size adapts to the general font size now
		- improved: header bar title markup no longer rendered when title is empty

		
	- folder config-woocommerce:
		- fixed: woocommerce ajax add to cart button not working properly
		
		
	- folder config-layerslider:
		updated to the latest version

۲۰۱۷ February 1st – Version 3.8.5

- removed a php comment that caused Wordfence to trigger a false positive alert

۲۰۱۶ December 14th – Version 3.8.4

- fixed an issue with the layout editor not working, due to a fatal error on php 7.1 servers

۲۰۱۶ December 13th – Version 3.8.3

- fixed an issue caused by the improved security were template snippets were not loading properly

۲۰۱۶ December 12th – Version 3.8.2

This is mostly a compatibility and bugfix release that ensures that the theme works fine with:
- WordPress version 4.7
- The latest version of the google Maps API
- improves security for several ajax functions and also for the font uploader
- also adds small Bugfixes

- added: option for grid cells to set height to 100%, 75%. 50% and 25% instead of the previous px based values only
- added: option for the fullwidth slider to set a minimum height for smaller devices
- added: new google fonts
- fixed: an issue with read more button of elegant blog entries
- fixed: an issue with woocommerce product thumbnail alignment
- fixed: an issue with masonry excerpts containing HTML tags
- fixed: an issue of using the correct language style in german (informal by default, formal only when selected)
- updated: RTL file with a few bugfixes
- improved: table element display on mobile devices
- improved: facebook likebox now uses user selected language

۲۰۱۶ September 12th – Version 3.8

- new demo content:
- Medical demo
- Light Portfolio demo

- style.css - new version number
- folder css:
- added: new Menu style: the 'burger icon' menu

- folder framework:
- added: new modern styling for the theme options backend, which supports retina screens and is also responsive
- added: custom icons for enfold and portfolio item in main menu
- added: new options to the advanced styling generator for "body" and "p" tags
- added: advanced styling option for the new main menu style (burger menu)
- fixed: an issue with the menu manager, caused by deprecated menu items

- folder config-templatebuilder:
- added: option to end a section with a slanted border
- added: option to clone the last element of a group (eg: clone the last single slide of a slider, a catalogue item or an iconlist)
- added: option to change the Fullscreen Slideshow background to scroll/fix/parallax
- added: option to clone the last element of a group (eg: clone the last single slide of a slider, a catalogue item or an iconlist)
- added: new google fonts
- improved: google maps api key handling and error messages, as well as update of the documentation on the topic
- fixed: a bug with meta box sorting when on the edit page screen
- fixed: a bug with the animated countdown element not showing the correct date
- fixed: a display bug with the animated countdown element on firefox
- fixed: a display issue with the caption of non linking masonry elements
- fixed: a positioning issue of the fixed fullwidth menu element when using the "fixed frame" layout option
- fixed: an issue were long links were truncated in excerpts
- fixed: an issue with mailchimp world list dropdown menus not displaying
- fixed: an issue with the headline rotator not displaying correctly when multiline was active

- folder config-woocommerce:
- fixed: a bug with the display of the WooCommerce product review form

۲۰۱۶ August 6th – Version 3.7.1

- style.css - new version number
- folder config-woocommerce:
- fixed: styling for the new tabbed front end account

۲۰۱۶ August 6th – Version 3.7

This is a "no-thrills" compatibility and bugfix release that ensures that the theme works fine with:
- the upcoming version of WordPress 4.6
- WooCommerce 2.6
- WPML 3.4.1.1
- The new google Maps API
- the Instagram API
- the Facebook SDK version 2.7
- also adds small Bugfixes

New demos and features will be added to version 3.8 which will be released soon ;)

Folders & Files to update:
- lang
- framework/php
- css
- js
- config-woocommerce
- config-wpml
- config-templatebuilder
- functions-enfold.php

۲۰۱۶ June 6th – Version 3.6.1

- style.css - new version number
- folder lang: re exported all po/mo files which should fix some issues with the language files
- folder config-templatebuilder:
- added: a php check that can prevent a critical error when updating was not done properly and the server still loaded older files
- improved: table element now allows for more than 13 columns
- fixed: a javascript bug with woocommerce

۲۰۱۶ June 6th – Version 3.6

- new demo content:
- APP demo
- GYM demo
- Health demo

- style.css - new version number
- header.php - added some necessary css classes
- functions-enfold.php - fixed: a few errors generated in conjunction with WP-CLI
- functions.php - switched to the default wordpress title tag generator recommended in https://codex.wordpress.org/Title_Tag#

- folder framework:
- added: new predefined styling “white-black” (Used in Gym Demo)
- improved: iconfont uploader is now able to use packs from http://www.flaticon.com/packs
- improved: iconfont uploader is now able to import custom icons from demos
- improved: iconfont uploader now is able to apply user defined custom names to the fonts. simply name the zip file: “iconset.YOURNAME.zip” - replace YOURNAME with a name of your choice
- improved: demo import script now includes iconfont files
- improved: favicon is now also displayed in the backend of your theme
- improved: changed a few files that generated false positives in some security plugins
- improved: improved the form generator mail sending logic
- improved: performance of the dynamic style generator
- fixed: a translation issue with contact forms

- folder config-templatebuilder:
- added: the ability to hide columns and cells on mobile devices
- added: background color option for masonry elements
- added: new coloring/saturation option for the google maps element: “Full color fill”
- added: new minimal styling option for the data table element
- improved: icon element color selector allows rgba colors now
- fixed: an issue that truncated links that contain multiple commas
- fixed: an issue with template builder sections that no longer worked after deleting a column inside
- updated: google maps API to the latest version

- folder includes:
- added: new default styling “White Black”
- added: new styling options for “<mark>” and “<u>” element that lets you spice up a sites typography considerably
- added: new google fonts
- added: new css classes to the header generator
- fixed: the wedding demo import file caused a non editable issue on some servers
- fixed: an issue with the markup helper for blog that wasn't properly deactivated
- fixed: a pagination issue with the blog element when set to grid and an offset was applied
- fixed: a minimum width issues with the facebook widget
- fixed: an issue with the construction demo content on mobile devices
- fixed: removed the "portrait" and "landscape" that are used to controll masonry display tag from interacting with related posts

- folder lang:
- updated: several language files and added a first version of hungarian

- folder js:
- fixed: an issue with Instagram widgets and wrong lightbox groups
- fixed: an issue with the page preloader not working properly when safari back button is used
- improved: up/down sliding with a more dynamic transition

- folder css:
- fixed: enfold date picker styling when woocommerce bookings is active
- fixed: alignment of multiple slideshow buttons on mobile
- fixed: alignment of form fields on mobile
- fixed: space between partner elements on mobile devices
- fixed: an issue with testimonials stopping after they are clicked on a mobile device
- fixed: a few z-index issues with the fullwidth menu element
- improved: caption styling of easy slider
- added base styling for the “<mark>” and “<u>” (underline) element

- folder config-layerslider:
- updated: layerslider to the latest version (5.6.8)

- folder config-woocommerce:
- fixed: an issue with disabled buttons not receiving the correct styling

۲۰۱۶ April 26th – Version 3.5.4

- style.css - new version number
- folder css: fixed a minor css issues with main menu sidebar layouts
- folder lang: updates several language files
- folder js: fixed some issues with main menu highlighting

- folder config-templatebuilder:
- added: option to display excerpt in feature image slider

۲۰۱۶ April 14th – Version 3.5.3

- style.css - new version number
- folder config-layerslider: updated Layerslider to the latest version
- folder framework: improved security in the theme framework. although compromise is unlikely upgrading is highly recommended!

۲۰۱۶ April 12th – Version 3.5.2

- style.css - new version number
- js/avia.js - wordpress 4.5 compatibility fix
- folder framework: fixed a php notice caused by a deprecated script

۲۰۱۶ March 22th – Version 3.5.1

- style.css - new version number
- shortcode.css - solved an issue with windows phones and parallax/fixed backgrounds

 

راستی ! با عضویت در کانال تلگرام نوین وردپرس حتی یک مطلب وردپرس را هم از دست نخواهید داد...             عضویت در کانال
قالب وردپرس
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک پیشنهاد برای شما:

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.

کد امنیتی زیر را وارد کنید: *

کد امنیتی زیر را وارد کنید: *