پرداخت آنلاین

نوین وردپرس / پنل کاربران / پرداخت آنلاین

ریال

تایید و مرحله بعد

 

+ پس از پرداخت جهت پیگیری های بعدی ، شماره پیگیری را از طریق  سیستم پشتیبانی  اعلام کنید.

شماره کارت جهت واریز کارت به کارت : ۶۲۱۹۸۶۱۰۳۵۹۱۸۱۴۲ – نزد بانک سامان – به نام قاسم پناهی گلستان