افزونه ویژه صحفه ساز ویژوال کامپوزر |Visual Composer به نسخه ۵٫۴٫۲ آپدیت شد…

لیست تغییرات و آپدیت های ارائه شده برای افزونه visual composer :

   جهت خرید افزونه Visual Composer کلیک کنید… 

تغییرات نسخه ۵٫۴٫۲

  Added: RTL support
Added: HoverBox content element
Added: ZigZag separator content element
Added: Parallax effect added to columns
Added: video background added to columns
Update: element presets work as My Elements in Add Element window
Update: drag and drop control in Role Manager
Update: deprecated functions removed
Update: Arabic translation
Update: Russian translation
Update: Spanish translation
Fix: TinyMCE performance in Backend editor
Fix: remove obsolete function designOptions
Fix: Layer Slider compatibility issues
Fix: templates user access
Fix: shortcode saving in fe adds 0=””
Fix: duplicate icons when adding custom icon font
Fix: subscriber see Visual Composer welcome page
Fix: WPML vendor issue
Fix: page returns 0 when clicking add to cart from grid template
Fix: shortcode regexp for dash in shortcode name
Fix: preg_replace result, replacement and extra space
Fix: filesystem error when saving design options (css) in settings
Fix: woocommerce product id in grid api
Fix: tabs/tours/accordions role access

تغییرات نسخه ۵٫۳

  – Update: WordPress native color interface
– Update: New interface icons
– Update: New SVG element icons
– Update: FontAwesome library is updated
– Update: With new color scheme comes new name WPBakery Page Builder

تغییرات نسخه ۵٫۲٫۱

  Update: Function add_shortcode_param returned
Update: Function get_row_css_class returned
Update: Function wpb_map returned
Fix: std fixed for attribute types nested in a param group
Fix: vc_js error on frontend editor
Fix: Font dropdown in TinyMCE for WordPress 4.8.1

تغییرات نسخه ۵٫۲

  Added: RTL support
Added: HoverBox content element
Added: ZigZag separator content element
Added: Parallax effect added to columns
Added: video background added to columns
Update: element presets work as My Elements in Add Element window
Update: drag and drop control in Role Manager
Update: deprecated functions removed
Update: Arabic translation
Update: Russian translation
Update: Spanish translation
Fix: TinyMCE performance in Backend editor
Fix: remove obsolete function designOptions
Fix: Layer Slider compatibility issues
Fix: templates user access
Fix: shortcode saving in fe adds 0=””
Fix: duplicate icons when adding custom icon font
Fix: subscriber see Visual Composer welcome page
Fix: WPML vendor issue
Fix: page returns 0 when clicking add to cart from grid template
Fix: shortcode regexp for dash in shortcode name
Fix: preg_replace result, replacement and extra space
Fix: filesystem error when saving design options (css) in settings
Fix: woocommerce product id in grid api
Fix: tabs/tours/accordions role access

تغییرات نسخه ۵٫۱٫۱

  Added: extra security check for grid ajax calls to harden security

تغییرات نسخه ۵٫۱

  Added: Element Id for all elements
Added: Image size control for Grid Builder media elements
Update: Grid Builder Backend editor style user interface
Update: List of available Google Fonts
Fix: getJSON backward compatibility for jQuery
Fix: vcIcon font family
Fix: postDeactivate redirect url
Fix: Extra isset check in case if vc_remove_param
Fix: Not all child categories are displayed in the drop-down
Fix: Autocomplete param sorting
Fix: Shortcode mapper and shortcodes with dashes
Fix: Can not read property of ‘IndexOf’
Fix: Custom CSS textarea height
Fix: Missing scrollbar for view preset
Fix: Fix vc_gitem_template_attribute_post_image_url warning for array_merge
Fix: Box-shadow and borders for twenty-seventeen
Fix: Media query for added css files
Fix: Increase gap in edit form for google fonts
Fix: Hiding all “Tabs” in tab module still displays active item
Fix: php 7.1 compatibility issues
Fix: Section save as template option

تغییرات نسخه ۵٫۰٫۱

  Improved: Auto update process on hostings with wrong chmod on /tmp directory
Fixed: CSS Animation “none” works differently on save
Fixed: Prettyphoto jumps up on closing in firefox
Fixed: Section in template breaks
Fixed: Warning for array_merge in vc_gitem_template_attribute_post_image_url

تغییرات نسخه ۵٫۰

  Added: Visual Composer Template Library with downloadable templates
Added: Section element to combine rows
Added: Material icon set to icon libraries
Added: Animate CSS animations
Added: template saving for section and row
Update: all elements has CSS animation attribute
Update: UI of element preset saving
Update: editor controls with retina friendly icon set
Update: IE8-9 support files removed
Update: compatibility with Ninja Forms
Update: less.js version update for better performance
Update: activation/deactivation mechanism
Update: iconpicker performance
Fix: php notice for default post type
Fix: php notices for post save
Fix: autocomplete element removing indexes
Fix: warning foreach for acf grid shortcodes
Fix: activation state on multisite
Fix: custom heading google fonts loading
Deprecated: class license methods in favor of 4.8
Deprecated: droppable and draggable methods in javascript for rows

تغییرات نسخه ۴٫۱۲٫۱

  Fixed: backend editor loading – getContent in case if #content doesn’t exists
Fixed: Grid item background image URL quoting
Fixed: Entypo icons
Fixed: Templates preview element icons
Fixed: Remove extra next/prev buttons for prettyPhoto
Fixed: Lightbox in firefox
Fixed: Empty content welcome block for latest woocommerce
Fixed: Hook into the YoastSEO:ready event directly.
Fixed: Disable scrollTo when autoplay enabled
Fixed: PrettyPhoto is-single hover controls
Fixed: Grid Item ajax response rendering when no posts found
Updated: Make old names for deprecated elements
Updated: Old buttons and CTA removed from add element list
Updated: FontAwesome to 4.6.3

تغییرات نسخه ۴٫۱۲

  – Added: Set default templates for post types
– Added: Option to disable/hide row
– Added: ’nofollow’ attribute option for links
– Added: onclick action option for links
– Improved: CSS file loading
– Improved: Custom Heading added to Toggle(Faq)
– Improved: Compatibility with qTranslate X and Polylang
– Improved: French translation files
– Fixed: White line in grid on mac chrome
– Fixed: vc_vendor for Yoast
– Fixed: Post grid and post masonry grid settings
– Fixed: Lightbox prettyPhoto JS
– Fixed: Shortcode mapper default value
– Fixed: Server resource control
– Fixed: textarea_raw_html in param_group
– Fixed: Image doubling in masonry grid
– Fixed: Locale file for Japanese
– Fixed: Contact Form 7 search by title
– Fixed: Version display on Welcome page
– Fixed: Equal Height on IE11
– Fixed: ‘js_composer_front.min.js and Masonry component
– Fixed: Ability to disable accordion scroll
– Fixed: ‘Add Template’ and WPML conflict
– Fixed: Autocomplete field
– Fixed: PrettyPhoto navigation in Image Carousel
– Fixed: Loop builder in grid
– Fixed: Woo Commerce product settings

تغییرات نسخه ۴٫۱۱٫۲

  – Added: Compatibility with WP 4.5
– Added: Filter for database query limits
– Improved: Input Sanitization
– Improved: TGMPA compatibility
– Improved: Pageable Container Back button behaviour
– Improved: vc_siteAttachedImages now uses get_posts instead of direct query
– Improved: Ordering by meta key in grid elements
– Improved: loop param work with multiple taxonomies selection
– Fixed: Google maps scroll behaviour
– Fixed: Initial loading for Masonry Media Grid
– Fixed: Advanced Custom Fields vendor initialization
– Fixed: Post Grid filter taxonomy names collapsing

تغییرات نسخه ۴٫۱۱٫۱

  – Fixed: WPML + Image selection is working again
– Fixed: vc_remove_param() + Custom WP Theme Front-end editor broke Text block

تغییرات نسخه ۴٫۱۱

  – Added: New predefined templates added
– Added: Mono Social icons added to icon library list
– Added: ‘All’ text in grid element filters can be modified in param window
– Added: Gradient button style for buttons
– Added: Grid element initial loading controls (including ‘Disable’ option)
– Added: TweetMe Button content element params description added
– Update: WordPress 4.5 compatibility added
– Update: Additional element description in Backend editor
– Update: Video background autoplay on mobile devices
– Update: Refactor grid params array system
– Update: In some cases relative path to admin-ajax.php returned 404, replaced with full path
– Fixed: Russian language adds new content tab
– Fixed: Content display on video background in IE10
– Fixed: wp_get_attachment_url work with arg
– Fixed: php7 array slice indexes
– Fixed: ‘_self’ attribute fix in CTA and button
– Fixed: get_currentuserinfo() updated
– Fixed: Full height row and iteration issue
– Fixed: ACF foreach warning fixed
– Fixed: Link stripping from images added from “Add Media”

تغییرات نسخه ۴٫۱۰

  – Added: Compatibility with option to add ACF to page
– Added: Video width and alignment controls
– Added: Parallax speed parameter added
– Added: Category and Author elements added to Grid Builder
– Added: Link to author in Grid Builder
– Update: License tab available with ‘set as theme’
– Update: TweetMe button updated to support new styles
– Update: Fontawesome library updated
– Update: Grid Builder templates include user templates
– Fixed: Add Media image sorting in WYSIWYG
– Fixed: Single image preview in Grid Builder
– Fixed: WP Theme 2016 underline fix
– Fixed: Tabs outline style fix
– Fixed: Iconpicker icons rendering on category change
– Fixed: ACF fields rendering in Grid Builder

تغییرات نسخه ۴٫۹٫۲

  – Fixed: “Editing an existing Post Grid, page IDs are displayed instead of titles.”
– Fixed: Extra CSS class name for single image in post grid
– Fixed: Third elements not working in templates
– Fixed: Visual Composer button is now added even if post doesn’t support title
– Fixed: Yoast + single image without default value
– Fixed: Grid builder on multisite
– Fixed: 404 error on WP multisite
– Improved: Tab activation through menu (links on same page)
– Improved: PHP7 compatibility

 

راستی ! با عضویت در کانال تلگرام نوین وردپرس حتی یک مطلب وردپرس را هم از دست نخواهید داد...             عضویت در کانال

یک پیشنهاد برای شما:

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.

کد امنیتی زیر را وارد کنید: *