تخفیف ویژه 80 درصدی بمدت سه روز

افزونه YITH WooCommerce Customize My Account Page به نسخه ۲٫۵٫۱6 آپدیت شد

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه YITH WooCommerce Customize My Account Page  : 

لیست تغییرات و آپدیت افزونه YITH WooCommerce Customize My Account Page

Version 2.5.16 – Released on 29 November 2019

 • Tweak: Improved RTL support
 • Update: Italian language
 • Update: Notice handler
 • Update: Plugin framework
 • Fix: Captcha does not work on registration form
 • Dev: New filter ‘yith_wcmnap_hide_default_endpoint_content’

Version 2.5.15 – Released on 05 November 2019

 • Tweak: prevent php warning when $options is not an array
 • Update: Plugin framework

Version 2.5.14 – Released on 30 October 2019

 • Update: Plugin framework

Version 2.5.13 – Released on 29 October 2019

 • New: Support for WooCommerce 3.8
 • New: Support for WordPress 5.3
 • New: Compatibility with YITH Advanced Refund System for WooCommerce Premium
 • New: Compatibility with WooCommerce API Manager plugin
 • Tweak: z-index property for upload avatar popup
 • Update: Plugin framework
 • Update: Spanish language
 • Fix: Compatibility with WooCommerce Subscription (subscription details not accessible due to a fatal error)
 • Fix: Paragraph not rendered correctly in the my account content
 • Fix: Stripslashes content before print

 

Version 2.5.12 – Released on Aug 09, 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.7.0
 • Update: Plugin Core
 • Update: Italian language

Version 2.5.11 – Released on Jun 26, 2019

 • New: Compatibility with Smart Coupons for WooCommerce by WebToffee
 • New: Compatibility with TI WooCommerce Wishlist Plugin by TemplateInvaders
 • Update: Plugin Core
 • Update: Language files

 

Version 2.5.10 – Released on Jun 10, 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.6.4
 • New: Translate also endpoint content using WPML String Translations
 • Update: Plugin Core
 • Update: Dutch language
 • Dev: New filter yith_wcmap_filter_avatar_size

Version 2.5.9 – Released on Apr 17, 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.6.0
 • New: Compatibility with YITH WooCommerce Membership. Now is possible show the endpoint in according to membership plan purchased by the customer
 • Update: Plugin Core
 • Update: Language files
 • Fix: Added escape to the admin tooltips

Version 2.5.8 – Released on Apr 02, 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.6.0 RC1
 • Update: Plugin Core

Version 2.5.7 – Released on Mar 27, 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.5.7
 • Update: Plugin Core
 • Update: Spanish language
 • Tweak: Add recaptcha script only in my account page

Version 2.5.6 – Released on Mar 19, 2019

 • Update: Plugin Core
 • Fix: Avoid missing endpoints on plugin update from versions older than 2.3.0

Version 2.5.5 – Released on Mar 12, 2019

 • New: compatibility with YITH Stripe Connect for WooCommerce plugin
 • Update: Dutch language file
 • Fix: compatibility issue with WooCommerce Subscription
 • Fix: missing type for plugin items
 • Fix: prevent redirect to same location
 • Dev: new filter ywcmap_skip_verification

Version 2.5.4 – Released on Jan 31, 2019

 • Update: Plugin Core.
 • Fix: Prevent redirect to dashboard in Customize section using Smart Email plugin

Version 2.5.3 – Released on Jan 14, 2019

 • Update: Plugin Core
 • Fix: Compatibility issue with WooCommerce Membership plugin

Version 2.5.2 – Released on Jan 02, 2019

 • Fix: Custom endpoint content missing
 • Fix: Compatibility issue with WooCommerce Subscriptions plugin
 • Dev: New filter yith_wcmap_my_account_have_menu

Version 2.5.1 – Released on Dec 31, 2018

 • New: Integration with WSDesk – WordPress Support Desk plugin (version 3.5.6)
 • New: Support to WordPress 5.0.2
 • Update: Plugin Core
 • Update: Dutch translations
 • Fix: Missing custom endpoints into “WooCommerce endpoints” metabox in Appearance > Menus
 • Tweak: Changed the way how plugin get the default WooCommerce endpoints to prevent error with payment methods

Version 2.5.0 – Released on Dec 12, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.5.2
 • New: Support to WordPress 5.0.0
 • New: Option to add Google reCaptcha (v2) to register form in my account
 • New: Option to add the account email address verification on register
 • New: Add an option to block register account to specific email domains
 • New: Support to Teams for WooCommerce Memberships plugin (version 1.0.6)
 • New: Integration with YITH PayPal Payout for WooCommerce
 • Update: Plugin Core
 • Tweak: Compatibility with YITH WooCommerce Gift Cards. Usage of default shortcode as content of the endpoint
 • Fix: Remove additional endpoint printed by WooCommerce Subscription plugin

Version 2.4.0 – Released on Oct 29, 2018

 • New: Support WooCommerce 3.5.0
 • New: Support to Beaver Builder plugin
 • Update: Plugin Core
 • Update: Languages files
 • Dev: Refactoring frontend class
 • Tweak: Improve menu items manage for better performance

Version 2.3.5 – Released on Sep 30, 2018

 • New: Compatibility with Elementor 2.2.4
 • Fix: Layout issue with Avada Theme

Version 2.3.4 – Released on Sep 27, 2018

 • Update: Plugin Core

Version 2.3.3 – Released on Sep 21, 2018

 • Fix: link not saved correctly when assigned to a group

Version 2.3.2 – Released on Sep 19, 2018

 • New: Option to add additional classes to menu item
 • Update: Plugin Core
 • Update: Language files
 • Update: Deprecated endpoints slug
 • Fix: Notice for missing endpoint slug
 • Fix: Remove deprecated endpoint “saved-cards” for YITH WooCommerce Stripe
 • Dev: Refactoring of plugin’s options and admin templates

Version 2.3.1 – Released on Sep 04, 2018

 • Fix: WPML label and url translation for link

Version 2.3.0 – Released on Aug 22, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.4.4
 • New: Support to WordPress 4.9.8
 • New: Compatibility with Polylang plugin
 • New: Add external url link to my account menu
 • New: Add icon on group item in menu
 • Update: Plugin Core
 • Update: Language files

Version 2.2.10 – Released on May 30, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.4.1
 • New: Russian translation
 • Update: Spanish language
 • Update: Plugin Core
 • Fix: Function “yith_wcmap_endpoint_already_exists” return always true if value of item is zero

Version 2.2.9 – Released on May 15, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.4 RC1
 • New: General Data Protection Regulation (GDPR) compliance
 • New: Polish translation (thanks to Igor Zborowski)
 • Update: Language file
 • Update: Plugin core
 • Fix: Prevent incompatibility with page builder that encode []

Version 2.2.8 – Released on Feb 27, 2018

 • New: shortcode “default_dashboard_content” to print the default dashboard content
 • New: support to Elementor builder
 • New: support to WordPress 4.9.4
 • New: support to WooCommerce 3.3.3

Version 2.2.7 – Released on Feb 02, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.3.0
 • New: Support to WordPress 4.9.2
 • Update: Plugin Core
 • Update: Language Files
 • Fix: Wrong text domain for some strings

Version 2.2.6 – Released on Dec 28, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.2.6
 • Update: Plugin Core

Version 2.2.5 – Released on Dec 05, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.2.5
 • New: Support to WordPress 4.9.1
 • Update: Plugin Core
 • Fix: Compatibility issue with WooCommerce Membership older than 1.9.0
 • Fix: Missing strings in languages files

Version 2.2.4 – Released on Nov 13, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.2.3
 • New: Compatibility with YITH WooCommerce Gift Cards Premium
 • Update: Plugin Core
 • Fix: User roles multiselect on endpoint options
 • Fix: Force a tab to be open if an endpoint inside is active

Version 2.2.3 – Released on Oct 18, 2017

 • Update: Plugin Core
 • Fix: Fontawesome icons list incomplete

Version 2.2.2 – Released on Oct 16, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.2.1
 • Update: Plugin Core
 • Update: Fontawesome version to 4.7.0
 • Fix: Compatibility issue with WooCommerce Membership version 1.9.0

Version 2.2.1 – Released on Sep 27, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.1.2
 • New: Support to WordPress 4.8.2
 • New: Dutch translation
 • New: German translation (thanks to Alexander Cekic)
 • Update: Plugin Core
 • Fix: Compatibility issue with WooCommerce Membership version 1.9.0

Version 2.2.0 – Released on Jul 13, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.1.1
 • New: New avatar upload popup
 • Update: Plugin Core

Version 2.1.1 – Released on Jul 02, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.1
 • Fix: Using new WC templates orders.php and downloads.php instead of older
 • Fix: Compatibility issue with plugin WooComposer
 • Update: Plugin Core
 • Dev: New filter yith_wcmap_default_endpoint for the default endpoint slug

Version 2.1.0 – Released on Mar 03, 2017

 • New: Support to WooCommerce 2.7 RC 1
 • New: Hungarian translation (thanks to Szabolcs Égerházi)
 • Update: Plugin Core
 • Update: Languages files

Version 2.0.1 – Released on Jan 10, 2017

 • Fix: Option for tab visibility based on user roles

Version 2.0.0 – Released on Dec 15, 2016

 • New: Support to WooCommerce 2.6.9
 • New: Support to WordPress 4.7
 • New: Button to reset default account avatar in avatar popup
 • New: Hide endpoints based on user roles
 • New: You can now create group of endpoints
 • New: Integration with WooCommerce Membership
 • New: Integration with YITH WooCommerce Membership
 • New: Integration with YITH WooCommerce Subscription
 • Update: Plugin Core
 • Fix: Default endpoint option

Version 1.1.1 – Released on Aug 17, 2016

 • New: Support to WooCommerce 2.6.4
 • New: Support to WordPress 4.6
 • New: Support to YITH WooCommerce Account Funds
 • New: Spanish Translation
 • Update: Plugin Core
 • Fix: If the endpoint slug is changed, now the tab content loads correctly

Version 1.1.0 – Released on Jun 14, 2016

 • New: Support to WooCommerce 2.6 RC2
 • New: Support to WooCommerce Subscription plugin
 • New: Italian Translation
 • Update: Plugin Core

Version 1.0.9 – Released on Apr 19, 2016

 • New: Compatibility with YITH WooCommerce Waiting List Premium
 • Fix: Error undefined functions yit_wpml_string_translate and yit_wpml_register_string

Version 1.0.8 – Released on Apr 14, 2016

 • New: Compatibility to WordPress 4.5
 • New: Added minimized js files. Plugin loads full files version if the constant “SCRIPT_DEBUG” is defined and is true
 • Fix: Logout from my account sidebar does not work
 • Fix: Default tab redirection

Version 1.0.7 – Released on Apr 12, 2016

 • Update: Plugin Core
 • Update: Language file
 • Fix: WPML Language Switcher now get correct page link also with custom endpoints
 • Fix: Compatibility issue with YITH WooCommerce Request a Quote
 • Fix: Default Tab option

 

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

افزونه امنیتی Wordfence Security – نسخه پرو به نسخه ۷٫۴٫2 آپدیت شد…

افزونه امنیتی Wordfence Security – نسخه پرو به نسخه ۷٫۴٫2 آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییراتWordfence Security :  

ارسال دیدگاه