افزونه آپلود فایل توسط مشتری در ووکامرس به نسخه ۱٫۲٫۱۱ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه Yith Woocommerce Uploads Premium :

 

تغییرات نسخه اخیر

 

Version 1.2.11 – Released: Aug 05, 2019

 • New: support WooCommerce 3.7
 • Tweak: prevent problem when plugins or theme remove rel=prettyPhoto
 • Update: language files
 • Update: updated plugin core
 • Fix: note not showed inside email
 • Fix: fixed minor issue with the remove file process
 • Dev: updating minified JS
 • Dev: changed outdated methods by getters

Version 1.2.10 – Released: May 29, 2019

 • New: Show link email for upload on orders
 • Tweak: Added a load animation when the file is uploaded
 • Tweak: Deleted all commented code
 • Update: Plugin-fw
 • Dev: Action ywau_after_order_upload_link

Version 1.2.9 – Released: Apr 11, 2019

 • Fix: fixed an issue with missed files on the orders

Version 1.2.8 – Released: Apr 09, 2019

 • New: support to WooCommerce 3.6.0 RC 1
 • Update: updated plugin FW
 • Update: updated Dutch language
 • Update: updated Spanish language
 • Dev: check if files exist to rename the files

VERSION 1.2.6 – RELEASED: DEC 13, 2018

 • Update: updating plugin FW
 • Fix: fixing a possible issue with a new filter

VERSION 1.2.5 – RELEASED: DEC 07, 2018

 • New: support to WordPress 5.0
 • Update: plugin core to version 3.1.6
 • Update: Italian language
 • Dev: new filter ‘ywau_src_pretty_photo_script’

VERSION 1.2.4 – RELEASED: OCT 23, 2018

 • Update: plugin framework
 • Update: plugin description
 • Update: plugin links

VERSION 1.2.3 – RELEASED: OCT 17, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.5.0
 • New: added a new option to enable the variation uploads by default
 • New: Two options to automatically accept the the upload file or the order or upload file of the product on the order created
 • Tweak: new action links and plugin row meta in admin manage plugins page
 • Update: Dutch language
 • Update: Spanish language
 • Update: updated the official documentation url of the plugin
 • Update: updating the main rules settings name
 • Update: Updating Plugin FrameWork
 • Fix: Add uploaded file to the order when the option “Allow on cart” is not activated
 • Fix: Upload buttons for cart items after updating the cart by ajax
 • Fix: multiple uploads for variations
 • Dev: checking YITH_Privacy_Plugin_Abstract for old plugin-fw versions
 • Dev: commented code to allow the thank you message
 • Dev: added filter to the email rejected and accepted message
 • Dev: improve function get_instance()
 • Dev: added a class when file is accepted or rejected by admin

VERSION 1.2.2 – RELEASED: MAY 29, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.4.0
 • New: Support to GDPR compliance
 • Tweak: filter to customize email admin after upload a file
 • Update: dutch language
 • Update: documentation link of the plugin
 • Fix: Wrong string domains
 • Dev: added an argument to a filter

VERSION 1.2.1 – RELEASED: JAN 31, 2018

 • Update: plugin framweork 3.0.11
 • New: support to WooCommerce 3.3.x

VERSION 1.2.0 – RELEASED: JAN 04, 2018

 • New: dutch translation
 • Update: plugin framework to the version 3.0.5
 • Dev: new filter ‘yith_ywau_notes_frontend_label’

VERSION 1.1.30 – RELEASED: AUG 01, 2017

 • Dev: added filter ‘ywau_link_class_message’ to change the class of upload link
 • Fix: prevent error for corrupted files
 • Fix: order upload text option not used

VERSION 1.1.29 – RELEASED: JULY 19, 2017

 • Fix: accept/reject uploads issue

VERSION 1.1.28 – RELEASED: JULY 18, 2017

 • Fix: subject and email heading fields not always getting the selected value
 • Update: plugin core framework

VERSION 1.1.27 – RELEASED: JULY 06, 2017

 • New: support for WooCommerce 3.1
 • New: tested up to WordPress 4.8
 • Update: YITH Plugin Framework

VERSION 1.1.26 – RELEASED: JUN 28, 2017

 • New: set the message to be shown in cart/checkout page when using the order upload
 • Update: language files

VERSION 1.1.25 – RELEASED: MAY 19, 2017

 • Fix: Illegal string offset error when uploading a file to the cart
 • Fix: conflict with YITH Event Tickets
 • Tweak: prevent multiple emails notification for one order

VERSION 1.1.24 – RELEASED: MAY 10, 2017

 • Fix: missing button for uploading files to the order
 • Fix: on cart page, upload status not updated after a successful upload

VERSION 1.1.23 – RELEASED: MAY 04, 2017

 • Fix: uploaded images not flushed after a valid checkout

VERSION 1.1.22 – RELEASED: APR 26, 2017

 • Update: plugin-fw
 • unable to save variation rules.

VERSION 1.1.21 – RELEASED: APR 04, 2017

 • New: Support WooCommerce 3.0
 • Fix: YITH Plugin Framework initialization.
 • Fix: Unable to translate “Choose one of the following formats” string

VERSION 1.1.20 – RELEASED ON JAN 02, 2017

 • Fixed: removed the upload link in emails

VERSION 1.1.19 – RELEASED ON NOV 23, 2016

 • Added: ready for WordPress 4.7
 • Added: two filters that let third party plugins or themes to choose if the upload is enabled for specific pages

VERSION 1.1.18 – RELEASED ON NOV 23, 2016

 • Tweaked: plugin scripts enqueued only in pages where the upload could be done, considering the plugin options and the product status
 • Fixed: upload button not visible in checkout page if cart visibility was set to false on plugin’s options

VERSION 1.1.17 – RELEASED ON AUG 24, 2016

 • Fixed: pop up in wrong position on checkout page

VERSION 1.1.16 – RELEASED ON AUG 23, 2016

 • Fixed: duplicated uploaded files on orders now work fine
 • Fixed: action button for accepting or rejecting the uploaded file on orders now triggers the expected action

VERSION 1.1.15 – RELEASED ON JULY 04, 2016

 • Fixed: do not shown empty div if the order do not have file uploaded
 • Fixed: do not show the old order as all file uploaded were accepted, if there isn’t any file uploaded

VERSION 1.1.14 – RELEASED ON JUN 15, 2016

 • Fixed: accept and reject button did not trigger the event

VERSION 1.1.13 – RELEASED ON JUN 13, 2016

 • Added: WooCommerce 2.6 100% compatible
 • Added: spanish localization

VERSION 1.1.12 – RELEASED ON MAY 09, 2016

 • Added: WPML compatibility for “disabled upload” for translated products
 • Fixed: the upload action based on the order status do not work for uploads associated to the order

VERSION 1.1.11 – RELEASED ON APR 29, 2016

 • Fixed: the uploaded files were not associated to the order is both order and product uploads option was set
 • Fixed: the upload button for orders was not displayed on thankyou page

VERSION 1.1.10 – RELEASED ON APR 27, 2016

 • Added: admin can choose if the upload rules have to be used only for products, only for orders or for both of them
 • Fixed: the upload rule for orders are shown on cart event if the related option is disabled

VERSION 1.1.9 – RELEASED ON APR 26, 2016

 • Fixed: the upload fails for some file extensions
 • Updated: yith-woocommerce-additional-uploads.pot file

VERSION 1.1.8 – RELEASED ON APR 20, 2016

 • Added: let your customer to upload files attached to the whole order
 • Updated: support to WP 4.5
 • Updated: YITH Plugin FW

VERSION 1.1.7 – RELEASED ON MAR 14, 2016

 • Fixed: script syntax issues on long rule description

VERSION 1.1.6 – RELEASED ON MAR 10, 2016

 • Added: option that let the customer upload a file from my-account page

VERSION 1.1.5 – RELEASED ON MAR 08, 2016

 • Updated: sent email on file uploaded by the customer
 • Updated: yith-woocommerce-additional-uploads.pot file
 • Added: action yith_ywau_email_file_uploaded_order_item on email that notify file uploaded

VERSION 1.1.4 – RELEASED ON FEB 08, 2016

 • Fixed: jQuery script that shows the upload rules on cart page

VERSION 1.1.3 – RELEASED ON JAN 25, 2016

 • Fixed: unable to modify a file if it was rejected

VERSION 1.1.2 – RELEASED ON JAN 22, 2016

 • Fixed: upload fails when the option Storing mode is set to “order number”

VERSION 1.1.1 – RELEASED ON JAN 20, 2016

 • Fixed: some layout issue

VERSION 1.1.0 – RELEASED ON JAN 18, 2016

 • Updated: plugin ready for WooCommerce 2.5
 • Fixed: some method call fails with PHP prior than 5.6

VERSION 1.0.8 – RELEASED ON DEC 18, 2015

 • Fixed: deleting uploaded file fails on simple products

VERSION 1.0.7 – RELEASED ON NOV 23, 2015

 • Updated: script enqueue priority changed to 199 to ensure PrettyPhoto will be registered
 • Updated: changed action used for YITH Plugin FW loading from after_setup_theme to plugins_loaded

VERSION 1.0.6 – RELEASED ON NOV 03, 2015

 • Fix: totals on checkout page doesn’t update changing shipping methods

VERSION 1.0.5 – RELEASED ON OCT 29, 2015

 • Added: Separated lines in cart for multiple items of same product
 • Update: YITH plugin framework

VERSION 1.0.4 – RELEASED ON OCT 26, 2015

 • Fix: wrong file path used while including emogrifier.php file

VERSION 1.0.3 – RELEASED ON OCT 06, 2015

 • Fix: files attached to variation not downloadable

VERSION 1.0.2 – RELEASED: SEPT 17, 2015

 • Added: new option to allow file upload from checkout page or thank you page
 • Added: you can add different upload rules for each variation instead of using the same rules for any product variations.
 • Added: users can edit uploaded files even from cart page.

VERSION 1.0.1 – RELEASED: SEPT 01, 2015

 • Fix: removed deprecated woocommerce_update_option_X hook.

VERSION 1.0.0 – RELEASED: AUG 14, 2015

 • Initial Release

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

افزونه Essential Addons – افزودنی با المان های حرفه ای برای المنتور به نسخه ۳/۳/۱ آپدیت شد…

افزونه Essential Addons – افزودنی با المان های حرفه ای برای المنتور به نسخه ۳/۳/۱ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات افزونه  Essential Addons :  

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.