قالب وردپرس چند منظوره آوادا به نسخه ۵٫۴٫۱ بروزرسانی شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات قالب آوادا :

 

تغییرات و لیست آپدیت های قالب وردپرس آوادا

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 5.4.1 - January 16th, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------


- NEW: Added possibility to update bundled premium plugins outside of theme updates
- NEW: Updated Fusion White Label Branding Plugin To Latest Version As of Release Date
- NEW: Updated Advanced Custom Fields Pro Plugin To Latest Version As of Release Date
- NEW: Updated Convert Plus Plugin To Latest Version As of Release Date
- NEW: Updated Slider Revolution Plugin To Latest Version As of Release Date
- NEW: Updated Layer Slider Plugin To Latest Version As of Release Date
- NEW: It is now possible to link to a single tab directly, when using a smooth scroll anchor link on the same page
- IMPROVEMENT: Integrated the styling of featured events for The Events Calendar plugin
- IMPROVEMENT: Rendering of images in gallery element preview optimized when using a lot of images
- IMPROVEMENT: Cached queries are no longer language agnostic, to improve compatibility with mem cache plugins
- IMPROVEMENT: Updated error notices popup on plugin installation page for better UX
- IMPROVEMENT: Removed the Convert Plus registration nag to free admin pages from clutter
- IMPROVEMENT: Fusion Builder CPT now hidden from the link selector options for easier navigation
- FIXED: Added nonce check for Fusion Slider exports, so slider export can't be downloaded outside of backend
- FIXED: Spacing issue inside vertical timeline content boxes, when box title is linked
- FIXED: page contents height sometimes being too large when using parallax Fusion Slider together with parallax footer
- FIXED: Icon unboxed mode not working correctly in FAQ element
- FIXED: Indentation issue and missing arrows on vertical menu widget when using custom menu
- FIXED: Gallery element not being rendered when there is a URL scheme mismatch between actual URLS and site URL in WP settings
- FIXED: WooCommerce equal height products not working correctly in IE11
- FIXED: Content area being misaligned on WooCommerce MyAccount page when horizontal tabs layout is used
- FIXED: Compatibility issue with YITH WooCommerce Pre Order Premium plugin on single products page
- FIXED: Menu items linking to an anchor on same page not highlighted correctly in mobile menus when page is scrolled
- FIXED: Sticky header height calcs being incorrect when using very small headers and no sticky animation
- FIXED: Smooth scroll to anchor not working when header is turned off in Fusion Page Options
- FIXED: Content behind overlay moving up under certain circumstances when mobile flyout menu is used
- FIXED: Fusion Builder sticky button being labeled "Publish" even on a private post where it should be "Update" instead
- FIXED: Fusion Builder sticky update buttons getting added to WP dashboard when activity widget is used
- FIXED: Positioning issue of titles on single posts page on RTL setups
- FIXED: Image element not being able to render all foreign image file names, due to encoding
- FIXED: Portfolio using fusion-builder text domain instead of fusion-core
- FIXED: Small admin links separator showing on first post of bbPress topics when logged out
- FIXED: Minor styling issue with form inputs on iOS
- FIXED: Countdown element weeks default option value not being correctly shown in backend
- FIXED: "Imported" label in importer not being AJAX updated
- FIXED: Slider Revolution attachment not being correctly deleted, when a demo containing such a slider is removed
- FIXED: onYouTubeIframeAPIReady() function being called even if YouTube scripts are turned off in Theme Options
- FIXED: Rare issue with Fusion Builder global elements causing memory issue, if the template id was missing
- FIXED: Side header with sticky header enabled on mobile cannot scroll menu
- FIXED: Portfolio lightbox gallery not working correctly when set to show post images only, and All filter is deactivated

—————————————————————————————–
Version 5.4 – December 19th, 2017
—————————————————————————————–

– NEW: 3 New Professionally Designed Demos
– NEW: Added Advanced Custom Fields Pro plugin to our set of bundled premium plugins
– NEW: Added Fusion White Label Branding plugin to our set of bundled premium plugins
– NEW: Added Convert Plus plugin to our set of bundled premium plugins
– NEW: Added a Fusion Builder element for Convert Plus plugin
– NEW: Updated Layer Slider Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Updated Slider Revolution Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Added sliding bar link hover color setting to Theme Options
– IMPROVEMENT: Related posts with fixed image size mode now make full use of responsive image setup
– IMPROVEMENT: Updated a few database queries that were not following WP coding standards
– IMPROVEMENT: Added new option to Fusion Slider to choose scroll down arrow or nav bullets, to avoid overlapping
– IMPROVEMENT: Fusion Slider now also showing in preview mode of scheduled posts
– IMPROVEMENT: Updated multiple featured image class to make meta box appearance the same across browsers if no image is yet chosen
– IMPROVEMENT: Updated links on Fusion Builder add-ons page to SSL
– IMPROVEMENT: Gallery pre-selection is now available on already created gallery elements
– IMPROVEMENT: Updated several descriptions to improve option explanations
– FIXED: 100% height scrolling sections being cut off on mobile, even if the 100% height option is disabled
– FIXED: Blog pagination not being able to go beyond 5 pages
– FIXED: Sliding bar icon on header v6 being visible, even if sliding bar was disabled
– FIXED: Compatibility issues with plugins adding custom fields to checkout page
– FIXED: Demo import only working for primary language when using WPML
– FIXED: Demo import failing when mbstring PHP extension is not loaded
– FIXED: Link selector in different Fusion Builder elements not working correctly in Firefox
– FIXED: Backend compatibility issue with Yoast SEO when horizontal menu widget is used in page contents
– FIXED: Arrow highlight indicator not working, when main menu item consists of an icon only
– FIXED: Dedicated sticky header menu not working for header v6
– FIXED: Vimeo video not pausing when moving to next frame in lightbox
– FIXED: Fusion Taxonomy Options for WooCommerce product archives not working correctly
– FIXED: A few styling issues in the vertical menu widget
– FIXED: Javascript error and rendering issue, when using elements with lightbox option where a sub element misses image
– FIXED: Styling issues on RTL setups for the tab element
– FIXED: Icon / heading alignment issue in content boxes element when using vertical timeline layout
– FIXED: Drop shadow not correctly working with zoom in/ zoom out image hover effects
– FIXED: Bottom shadow not correctly displayed on person element if image lift up hover type is chosen
– FIXED: Blog element padding setting from Theme Options not applied as default value for blog elements
– FIXED: Equal heights setting in containers causing height issue when using the Events Calendar element
– FIXED: Anchor scrolling on mobile not working correctly when triggered through sub-menu items
– FIXED: Facebook widget no correctly resizing with the available space in wrapping container
– FIXED: Fusion Taxonomy Options slider setting incorrectly copied to category pages from main shop page (upgrade fix only)
– FIXED: Popularity setting in tabs widget not working correctly for non English languages
– FIXED: Stored padding values for a few elements not being correctly read into the Fusion Builder settings popup
– FIXED: Social icons widget conditional options only working after widget was saved for the first time
– FIXED: PHP notice in social icon class if no title was set for custom icons
– FIXED: Blank page template alignment issue when using side header and sticky footer
– FIXED: Smooth anchor scrolling not respecting mobile sticky header when used on side header desktop layouts
– FIXED: Theme Option remote media warning notice showing on all admin pages
– FIXED: Overlay issue under certain circumstances when switching between shortcode generator and Fusion Builder

—————————————————————————————–
Version 5.3.1 – November 29th, 2017
—————————————————————————————–

– NEW: 100% width option added to WooCommerce single product pages
– NEW: Added the new tabs functionality to the Facebook widget
– NEW: Updated Layer Slider Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Updated Slider Revolution Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Added a filter for developers for 100% width template check in header.php
– IMPROVEMENT: Email generated by the Avada contact page form are now RTL ready
– IMPROVEMENT: Version number comparison for auto updates to make sure update notice disappears correctly
– IMPROVEMENT: Made sure that bold and strong tags use same font-weight across browsers
– IMPROVEMENT: Fusion Cache reset confirmation box now uses standard alert box for easier usage
– IMPROVEMENT: Updated some option descriptions for better usability
– IMPROVEMENT: “Insert from URL” option in media uploader is now available for the Text Block element
– FIXED: Setting sidebar to “No Sidebar” in Fusion Page Options not working correctly for posts
– FIXED: Mega menu background images having 1px gap on the side for certain setups
– FIXED: Side header background color hiding background image on archive pages that don’t use Fusion Taxonomy Options
– FIXED: Smooth scroll issue when using portfolio element with infinite scroll / load more button
– FIXED: Sliding bar always being open when used on right side of viewport together with smooth scroll
– FIXED: Compatibility issue with the Events Calendar shortcode for photo view, causing a JS error
– FIXED: Skype phone link not working correctly in Social Links widget
– FIXED: Avada Menu Options not being correctly saved when used in WP Customizer
– FIXED: Custom templates imported in Fusion Builder having an extra line break in text editor
– FIXED: Dedicated redirection link in Login element working even if a login error occurred (no security issue)
– FIXED: Images not showing for blog grid/masonry layouts, if excerpt length is set to 0 and also title and all meta data is hidden
– FIXED: Styling for WooCommerce search fields in select boxes
– FIXED: Images added to WooCommerce single product pages not being opened in lightbox, if corresponding Theme Options is active
– FIXED: Compatibility issue with WooCommerce Checkout Add-Ons plugin
– FIXED: Quotation marks not working in the contact form
– FIXED: bbPress plugin activation through importer causing import not working on first attempt
– FIXED: Rounding bug for navigation typography letter spacing in Theme Options
– FIXED: Link on demo import failure notice, so it correctly goes to System Status tab
– FIXED: Theme Option dependency description reading “Page Option” even for Fusion Builder Options
– FIXED: Compatibility issue on AJAX completion events with Fancy Product Designer plugin
– FIXED: New 5.3 demos not being available in the Fusion Builder single page imports
– FIXED: Facebook widget not being responsive on browser window resize
– FIXED: Encoding issue for some user inputs to elements using raw_textarea field, leading to element edit screen not being opened
– FIXED: Issue with WP category widget not loading selected category page
– FIXED: Two menus showing in mobile flyout menu, when a separate sticky menu is used
– FIXED: RTL issue with center aligned font awesome icons
– FIXED: RTL issue with blog element and large alternative layout
– FIXED: Compatibility issue with WP 4.6.8
– FIXED: Added compatibility with Borlabs cache plugin

—————————————————————————————–
Version 5.3 – November 20th, 2017
—————————————————————————————–

– NEW: 5 New Professionally Designed Demos
– NEW: Fusion Builder saved elements can now be used as globals, where any edits to the global will update contents on pages where the global is used
– NEW: Full screen scrolling sections with a side navigation graphic and fading animations between sections
– NEW: Added 100% height option to container element
– NEW: Sliding bar can be positioned on every side now (top/right/bottom/left)
– NEW: Sliding bar has new toggle layouts (floating circle / rectangle / menu item) and a set of new options, like sticky sliding bar
– NEW: Flyout menu is now available as additional mobile menu layout for all header versions
– NEW: Added import/export functionality to Fusion Page Options for easy usage of options across different posts/pages/sites
– NEW: Added set of page options to archive pages so that any archive can get individual styling (e.g. header, slider, page title bar)
– NEW: Added icon options to tabs element, so icons can be displayed on any side of the tab title and with an arbitrary size
– NEW: Added icon options to toggle element, so that icon alignment, size color and boxed/unboxed mode can be chosen
– NEW: Added a set of coloring options to pricing table element for deeper customization and to support new designs
– NEW: Added grid box background color, border color, separator style and separator color options to blog and portfolio elements
– NEW: Added grid box padding options for blog and portfolio archives and Fusion Builder elements
– NEW: Added full set of element and theme options to FAQ element so styling can be changed similar to toggle element
– NEW: Added sticky update/save and preview buttons to pages/posts using Fusion Builder for easier updating when page is scrolled
– NEW: Added Fusion Builder column options for deleting, cloning and resizing to nested columns element. Save icon cannot be added due to technical limitations
– NEW: Added parent level element options to content boxes, flip boxes, counter boxes and tabs elements for easier child item editing
– NEW: Revised our global sidebar setup to work more consistently with our option network
– NEW: Global sidebar assignments will work on all pages that use new “default” sidebar setting, even if forced global sidebars is off
– NEW: Side navigation setup (previously done via template) via the new vertical menu widget to display custom menu in sidebars and to simplify usage
– NEW: Added a full set of styling and alignment options for every widget that allows incredible new design possibilities
– NEW: Equal heights option is now available for blog and portfolio elements and archives in grid layout
– NEW: Equal heights option is now available for WooCommerce products on shop page
– NEW: Added Theme Option for choosing if WooCommerce shop page should be grid or list view by default
– NEW: Added Theme Option for choosing if the grid/list view buttons should be shown on WooCommerce shop page
– NEW: Added links to all user account page to the WooCommerce “My Account” main menu item
– NEW: Added margin options to font awesome element, so it can be positioned arbitrarily
– NEW: Added ordering options to portfolio element, so posts can be ordered by date, title, name, author, comment count, modified date, menu order or random
– NEW: Added options to order slides in Fusion Slider: post id, title, creation data, last updated or random
– NEW: Fusion Slider heading and caption can be set to any HTML heading tag (h1 – h6) for SEO optimization
– NEW: Option for Fusion Slider to display a downward arrow indicator on the slider which scrolls smoothly to page contents below slider
– NEW: Added preview images for Portfolio, FAQ and Fusion Slider post types in the dashboard list view
– NEW: Added options to recent posts element that allow meta data to be enabled/disabled individually
– NEW: Added a filter to Fusion Page Options so that developers can add their own tabs and use Avada specific UI
– NEW: Added filters for easily changing the portfolio strings like “Project Details”, “Skills Needed” etc.
– NEW: Persistent object cache setups get cleared now on any kind of post manipulation to make sure changes are correctly reflected on front end
– NEW: Fusion Cache clearing functionality now can auto clear Autoptimize and LiteSpeed cache
– NEW: Added full set of mobile menu font typography options
– NEW: Full column link in column element now has option to choose if it should open in same or new tab
– NEW: Added notice about deprecation of PHP 5.2 support in Avada 6.0
– NEW: Added easy link selector support for options that take links, for better UX
– NEW: Added TinyMCE widget conversion for Fusion Builder elements when updating from Avada below version 5
– NEW: Avada grid image sizes can now be selected in the WP Media Library for easy usage
– NEW: Updated Layer Slider Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Updated Slider Revolution Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Added native support for Envato hosted platform for easier plug and play integration
– NEW: Added new raw textarea element, so that HTML contents can be stored in elements like Google maps or tagline box
– NEW: Added Content display option for blog archives and for blog element global
– NEW: Added version and author information to the Add-ons featured on Fusion Builder Add-ons page
– IMPROVEMENT: Retina logos are setup through srcset now and not through additional HTML markup
– IMPROVEMENT: Avada’s advanced responsive images now also working when using file names that are WP specific for generated thumbnails
– IMPROVEMENT: Social icons widget and element now use set names for custom icons in title for a better understanding UX
– IMPROVEMENT: Added a loading spinner when Fusion Caches are cleared to indicate progress
– IMPROVEMENT: Fusion Cache clearing works in modules now, allowing to only clear certain parts
– IMPROVEMENT: Portfolio element now displays a placeholder on mobile when Avada is used together with WP touch plugin
– IMPROVEMENT: Logo margin will no longer apply on front end, if no logo is set in Theme Options
– IMPROVEMENT: Removed old compatibility styles for IE8
– IMPROVEMENT: Google maps custom info box content is now displayed on front end, even if custom styling is disabled
– IMPROVEMENT: When using full screen Fusion Slider above header, the header is now also shown on mobiles
– IMPROVEMENT: Prefixed TGM plugin class to ensure compatibility with third party plugins using same class
– IMPROVEMENT: The avada-noscroll class now works for buttons in content and tagline boxes
– IMPROVEMENT: All needed token options are auto checked now when using the link to token generation on the registration screen
– IMPROVEMENT: Update page no longer needs reloaded after theme auto update in order for the update notice to be dismissed
– IMPROVEMENT: Updated option descriptions and explanations for better UX and fixed some typos
– IMPROVEMENT: Continued maintenance update to increase overall performance
– IMPROVEMENT: UTF-8 encoding is now automatically done during demo import to support maximum compatibility for post contents
– IMPROVEMENT: All mega menu options update live now, so dependent options no longer need a reload to show
– IMPROVEMENT: Demo data is no longer deleted after import is done, but remains available, so less requests are made
– IMPROVEMENT: Conversion related settings now have their own section on the system status page
– IMPROVEMENT: Import of Theme Options will now also work with max_input_vars at low values
– IMPROVEMENT: Consolidated all spacings, borders, background colors and separator options for blog and portfolio grid layouts for perfect matching
– IMPROVEMENT: Minor styling adjustments on different admin screens for better UX
– IMPROVEMENT: Implementation of blog pagination is refactored to improve performance when the amount of pages is very high
– IMPROVEMENT: Added new “default” option to the separator element style setting, so theme option setting can be used easily
– IMPROVEMENT: Make image meta data, like image titles, work for image elements on sites that changed URL scheme
– IMPROVEMENT: Image frame element is now simply called image, which fits its purpose much better
– IMPROVEMENT: Fusion Builder development mode includes more assets now unminified for easier development work
– IMPROVEMENT: When grid element color is set to transparent, borders are no longer added
– IMPROVEMENT: Simplified portfolio element text options for easier usage
– IMPROVEMENT: Better support of WP admin color schemes inside of Avada and Fusion Builder
– IMPROVEMENT: Better styling of search box in Fusion Page Options selects with a large amount of options
– IMPROVEMENT: Content boxes read more links can now be used for smooth anchor scrolling
– IMPROVEMENT: The WooCommerce login form in the main menu is now compatible with WP Engine security block filter
– UPDATED: Flexslider script to latest version 2.6.4
– UPDATED: iLightbox to the latest version 2.2.2
– UPDATED: Main navigation highlight radius option now uses a dimension field for better UX
– UPDATED: Better style integration for the new Events Filter Bar 4.5
– UPDATED: Removed custom WooCommerce product sorting from search results page, as it is no longer supported by WooCommerce
– FIXED: WCAG 2.0 issue with search in main menu not being accessible using the tab key
– FIXED: WCAG 2.0 issue with secondary menu drop downs not being accessible using the tab key
– FIXED: Lightbox thumbnail missing for portfolio posts that use a video URL for first featured image
– FIXED: Lightbox not correctly working on mobiles in some instances, when viewing in desktop mode
– FIXED: Menu cart widget being cut off through viewport when using side header when cart has a lot of items
– FIXED: Removed the loading spinner on variable products on WooCommerce shop page when select options button is clicked
– FIXED: Incorrect featured image from displaying when WooCommerce Product Bundles plugin is used
– FIXED: Theme options export URL not working
– FIXED: Direct tab links causing other tab elements on same page to be empty
– FIXED: Minor WooCommerce styling issue on single product page, when stock is down to only 1
– FIXED: Issue with sorting on WooCommerce shop page, where sorting direction is not always correct or requires two clicks
– FIXED: Issue with WooCommerce variable product attributes falling to one line in cart when updating the cart
– FIXED: Menu highlight arrow not working for the WooCommerce “My Account” main menu item
– FIXED: Variation name not correctly displayed on WooCommerce checkout page for variable products
– FIXED: Shipping address not being displayed on WooCommerce order received page
– FIXED: WooCommerce shop page shown in breadcrumb paths on archive pages, even when post type archives are disabled in Theme Options
– FIXED: Styling issue with YITH WooCommerce Product Add-Ons Premium
– FIXED: Issue with WMPL, where caption and alt tags were not translated when multiple featured images are used
– FIXED: Styling issues with Events Tickets Plus forms
– FIXED: YouTube background video on containers always looping, even if set to no
– FIXED: Display issue with social sharing by mail when using titles with special characters
– FIXED: Minor issue with form input height for the search bar in main menu when not using px as unit
– FIXED: Quotation marks in contact form appearing as HTML entities
– FIXED: Quantity boxes from third party plugins losing the up/down arrows
– FIXED: Compatibility issue between Avada Facebook widget and Facebook Comments Plugin
– FIXED: Infinite scroll for blog elements being auto triggered under some circumstances when using masonry layout
– FIXED: Small inconsistency with the flyout menu icon font size
– FIXED: Blog element not displaying content when masonry layout is used and set to one column
– FIXED: Flip boxes not flipping correctly in latest Edge browser version
– FIXED: Image sizes in image carousel element not always being correct when fixed mode is used
– FIXED: Custom classes added to nested column element being doubled in HTML markup
– FIXED: Navigation arrows not correctly aligned in Fusion Slider when parallax mode is used
– FIXED: Amount of columns not showing in backend blog element preview
– FIXED: Fusion Slider full screen non-parallax layout not always correctly positioned
– FIXED: Fusion Slider compatibility issue with Polylang
– FIXED: Page title bar theme option for main blog archive pages only working on main blog page
– FIXED: RTL contents positioning issue in Page Title Bar
– FIXED: Responsive images calculation for one column setups being underestimated
– FIXED: Video resize issue when using a video element inside a container with video background
– FIXED: Missing alt attributes in mega menu thumbnail images
– FIXED: Menu anchor scroll not working on mobiles when JS compiler is turned off
– FIXED: Smooth scroll not working correctly with portfolio filters and load more button
– FIXED: Compatibility issue with plugins using same color picker instantiation function
– FIXED: Issue in IE11 where sub menus where not correctly displayed when using arrow highlight option
– FIXED: Page title bar vertical alignment issue in IE11 on mobiles
– FIXED: Browser history state when using anchor links containing underscores
– FIXED: A few PHP notices coming up in very rare cases
– FIXED: Missing map marker file in Music demo
– FIXED: Number of posts option in portfolio element not being able to pull global theme option value
– FIXED: Featured images not being auto selected in library, when editing the image in dashboard
– FIXED: Alt attribute missing for featured images, if more than one featured image is displayed
– FIXED: Mobile secondary menu hamburger toggle being misaligned
– FIXED: WP native video embeds overflowing content area, if viewport width becomes too small
– FIXED: Fusion Builder saved elements using incorrect status variable, which can lead to plugin conflicts
– FIXED: Gallery element on pages without additional content disables sticky header on load
– FIXED: Image carousel element sometimes overflowing wrapping container when there is not enough space
– FIXED: Equal heights for content boxes not working properly on iPad
– FIXED: Content on blog medium layouts flowing into sidebar on iPad
– FIXED: Fusion Builder element modals being too large on small screens, improved responsiveness
– FIXED: Scrolling issue with open modals on iOS, where scrolling or closing the modal does not work
– FIXED: Scrolling issue and doubled scrollbars when opening modal and smooth scroll is used
– FIXED: Color picker issue that caused the icon element color theme option affect flip box element icon colors
– FIXED: Equal heights option together with infinite scroll and dynamically changing post content causing display issues in portfolio element
– FIXED: Issue in slider element when saving the slider after removal of all slides causes an error
– FIXED: Heading typography settings not applied to all title element heading sizes under some circumstances
– FIXED: Auto calculation of first and last column, when updating from Avada versions < 4.0
– FIXED: LayerSlider import causing error when the LayerSlider plugin is not active
– FIXED: Ads widget not being displayed correctly
– FIXED: Polylang language switcher flags misaligned on mobile menu
– FIXED: Menu ordering buttons not working on the admin menu edit screen
– FIXED: Fusion Slider buttons not exactly left/right aligned on corresponding content layouts
– FIXED: Responsive type theme option not correctly working when Fusion Slider is enabled
– FIXED: Responsive type sensitivity options not working correctly when multiple sliders are on one page
– FIXED: Counter circles element incorrectly set back to 100% on resize and modal open when count down is used
– FIXED: Right side header in boxed mode not correctly positioned, when sticky footer is used
– FIXED: Lightbox on open jumping to top of page when sticky footer is used
– FIXED: Menu dropdown indicator on secondary menu on side headers being misaligned
– FIXED: Side header width not correctly respected in site width calculation for responsive images
– FIXED: Events Calendar filter bar date picker being below header
– FIXED: Small issue Fusion Slider assignment on pages translated using WPML
– FIXED: Portfolio one column buttons being to large in width when using full width buttons
– FIXED: Small gap above image on Events Calendar listing page on mobile
– FIXED: Shortcode generator not always correctly being triggered in editor text mode
– FIXED: Mega menu horizontal divider not respecting Theme Option menu separator color setting
– FIXED: Events Calendar single post sidebar styling being incorrect
– FIXED: Demo import fails if WooCommerce is activated from the demo popup

—————————————————————————————–
Version 5.2.3 – November 14th, 2017
—————————————————————————————–

– NEW: Compatibility with WordPress 4.9
– NEW: WooCommerce 3.2.3 support
– NEW: Updated Layer Slider Plugin To Latest Version As of Release Date
– UPDATED: Change wp_remote_post() test URL to ensure system status page evaluates functionality correctly
– FIXED: Facebook social sharing link not working correctly
– FIXED: Portfolio archive text alignment Theme Options not working
– FIXED: Blog element not being displayed when using including/excluding posts based on tag on PHP 7.1+ setups
– FIXED: Issue within nested elements when added via the generator to other Fusion Builder parent elements, where options where not displayed
– FIXED: Content box icons being misaligned when using classic icon boxed layout
– FIXED: AJAX complete trigger issue in avada-header.js sometimes causing header height issues
– FIXED: JS Compiler creating too many files when google maps scripts are used
– FIXED: Incompatibility between Fusion Page Options and Events Calendar 4.6.4 select2 library

—————————————————————————————–
Version 5.2.2 – August 7th, 2017
—————————————————————————————–

– FIXED: Fusion Builder text editor color picker and heading dropdown being hidden on WordPress 4.8.1
– FIXED: WooCommerce product sorting not working correctly
– FIXED: Gallery element not displaying correctly inside of toggles
– FIXED: Alignment issue of content box icons using icon circles
– FIXED: “Text display” setting in recent posts element changing from “None” to “Full Content”
– FIXED: Bulk image upload from within advanced elements causing child element issue
– FIXED: Title size being incorrect on single blog posts when meta details are below title
– FIXED: Container and column background image not being visible in Chrome v60 (browser bug)
– FIXED: “View Cart” link on product rollover not always being clickable
– FIXED: Smooth scrolling to anchors not working for links on a different page
– FIXED: Toggle Active Box Color not working on non-boxed toggles
– FIXED: Demo removal issue (leading to empty Theme Option values) on clean installs when using PHP 7.1+
– FIXED: Header v6 WCAG issue for the slide out toggle
– FIXED: Image rollover not working on WooCommerce Featured Image element when using clean styling
– FIXED: Issue with nicescroll on pages that use infinite scrolling or load more AJAX options
– FIXED: RSS field automatically filled with same link as Twitter field in Social Links widget
– FIXED: Container element border Theme Option not working correctly in individual elements
– FIXED: Breadcrumbs post type for blog post archive pages always showing, even if disabled
– FIXED: Load more button background color setting not working for portfolio archives

 
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

افزونه پروفایل حرفه ای  UPME | به نسخه ۲٫۳٫۰۴ آپدیت شد…

افزونه پروفایل حرفه ای UPME | به نسخه ۲٫۳٫۰۴ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات افزونه UPME :  

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.

کد امنیتی زیر را وارد کنید: *

کد امنیتی زیر را وارد کنید: *