قالب وردپرس چند منظوره آوادا به نسخه ۵٫۷٫۲ بروزرسانی شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات قالب آوادا :

 

تغییرات و لیست آپدیت های قالب وردپرس آوادا

IMPORTANT:
—————————————————————————————–
Please be sure to read the Important Update Notes before you update:

Important Update Info


We are always proactive in preventing security issues, however nobody can assume they will never come up.
This is why we highly recommend to stay up to date with each new theme version and plugins.

—————————————————————————————–
Version 5.7.2 – November 08th, 2018
—————————————————————————————–

NOTE: This version includes a security fix for possible XSS attacks in bootstrap JS libraries.

– NEW: WordPress 5.0 Compatibility
– NEW: Added gesture handling support to the Google maps element
– IMPROVEMENT: Added possibility to display hotlinked images within the Fusion Builder image elements
– IMPROVEMENT: Updated several option descriptions and dependencies for better usability
– UPDATED: Font awesome now is on version 5.5
– FIXED: Security fix to prevent possible XSS attacks in bootstrap JS libraries
– FIXED: Page title bar text not always being correct when using AJAX loading on Events Calendar pages
– FIXED: Removed ARIA role from HTML nav tag menus
– FIXED: Sidebar mobile order not working correctly for WooCommerce archive and single product pages
– FIXED: Advancing to next WooCommerce checkout tab being possible even if an input error occurred
– FIXED: Product images in WooCommerce widgets not being correctly sized
– FIXED: Title element with underline style having incorrect line color, when using custom font size
– FIXED: Lightbox image size not being correct when using fixed image mode in gallery element
– FIXED: Text transform option in button element not working for preset colored buttons
– FIXED: Facebook widget not auto reloading after privacy option for it has been accepted
– FIXED: Responsive sidebar order not correct when using double sidebars and sidebar one is set to right

—————————————————————————————–
Version 5.7.1 – October 23rd, 2018
—————————————————————————————–

– NEW: Added a glow and drop shadow blur option to the person element and improved the style color option
– NEW: Added animation options, mobile visibility options and class and id settings to the table element
– NEW: Compatibility with WooCommerce 3.5
– IMPROVEMENT: Page load performance for all pages using image elements. These performance gains are fully
available on new sites, but also be noticeable on existing installs
– IMPROVEMENT: Added CSS ID options to YouTube and Vimeo elements
– IMPROVEMENT: Updated several option descriptions and dependencies for better usability
– IMPROVEMENT: Element search field always having focus now when element tabs are changed in Fusion Builder
– IMPROVEMENT: Added conditional check to fusion_builder_update_element() to only execute on page edit screens
– UPDATED: Font awesome now is on version 5.4.1
– FIXED: Responsive element display issues, when sidebar breakpoint is different from content breakpoint
– FIXED: Page Title Bar not updating after AJAX month change on Events Calendar month archive
– FIXED: Theme Options panel not saving when ‘no referrer’ server policy is active
– FIXED: WooCommerce main shop page not auto redirecting to first page when number of products filter is changed
– FIXED: Page Title Bar on iPad portrait mode using table instead of flex box
– FIXED: Incorrect number of accepted arguments for ‘wp_nav_menu_items’ filter
– FIXED: Top/bottom margins between sidebars and content area on mobiles
– FIXED: Polylang not correctly saving Theme Options when all languages is chosen
– FIXED: Mobile menu empty parent links not toggling sub-menus on click
– FIXED: Image elements always use full size images even if thumbs were selected by user
– FIXED: Flip box element not correctly working as part of dynamically loaded post content
– FIXED: Search page heading typography not correctly applying h1 settings when page title bar is disabled
– FIXED: WooCommerce single product pages overflowing on mobiles

—————————————————————————————–
Version 5.7 – October 01st, 2018
—————————————————————————————–

– NEW: Fusion White Label Branding is updated to v1.1 with some awesome new features (see plugin changelog)
– NEW: Added container publishing status options, so containers can be drafted and published at specific set time
– NEW: Added an option to set the order of sidebars and content on mobile devices
– NEW: Added possibility to have transparent headers on mobiles
– NEW: Added possibility to add bg images to menu items in the flyout menu
– NEW: Added options for styling customization to title element
– NEW: Added pagination range option to control the amount of displayed page links
– NEW: Added the possibility to add menu icons in the vertical menu widget
– NEW: Added an option to control the subheading color in the Page Title Bar
– NEW: Added a setting to Lightbox Content option in gallery element which allows to only show image captions
– NEW: Added a new option to turn the mobile menu dashes on/off
– NEW: Added an option to enable CSS outlines for several elements like buttons and form inputs for accessibility reasons
– NEW: Added navigation, transition time and autoplay options to the testimonial element
– NEW: Added a glow and drop shadow blur option to the image element and improved the style color option
– NEW: Added mobile visibility settings to the text element
– NEW: Added first stage of Gutenberg compatibility
– IMPROVEMENT: Updated several option descriptions and dependencies for better usability
– IMPROVEMENT: Widget titles and descriptions in the backend are now translatable
– IMPROVEMENT: Output messages of the Envato server checks have been fine-tuned and additional info was added
– IMPROVEMENT: Product registration notices have been updated for better error diagnosis
– IMPROVEMENT: SVG icons can now be used for custom social icons in Theme Options
– IMPROVEMENT: Added the WooCommerce sorting on to the search results page
– IMPROVEMENT: Added a filter for sidebar settings on single posts of any post type
– IMPROVEMENT: Added a filter to customize the related posts fixed image size
– IMPROVEMENT: Icon picker search working faster now and allowing better keyword search
– IMPROVEMENT: All elements with image settings now fully support image translation through WPML
– IMPROVEMENT: Right click feature of Fusion Builder is now disabled on the container name edit area
– UPDATED: Font awesome now is on version 5.3.1
– FIXED: Position of the flyout menu icons on the right side
– FIXED: Some Page Options not working on sermon manager pages
– FIXED: Fusion Slider not being displayed when header is disabled on the WooCommerce main shop page
– FIXED: Inconsistent autoplay behavior of the WooCommerce gallery on mobile
– FIXED: Redirects on main WooCommerce shop page when number of items selector is used and only one page is needed
– FIXED: Cart page total value being displayed incorrectly when value is above 1000
– FIXED: Sliding bar not scrolling correctly on mobile devices
– FIXED: Google fonts transient not being correct on multi language sites
– FIXED: Addresses and venues showing on the same line on the Events Calendar archives
– FIXED: Sticky header logo not showing on mobile when using header v7 in certain cases
– FIXED: PHP notice on the portfolio archive template
– FIXED: Parallax background image in header being incorrectly displayed on mobiles
– FIXED: Some taxonomy entries not being correctly deleted from database when a Fusion Slider is deleted
– FIXED: Container background color not working correctly on mobiles, when fade effect is used
– FIXED: Button shape override in tagline element not working in all cases
– FIXED: ConvertPlus element not auto activated when the plugin is activated
– FIXED: Issue with ConvertPlus and auto loaded forms
– FIXED: Padding and margin values in columns being undefined if left empty
– FIXED: A rare header transparency issue on archive pages
– FIXED: A rare issue in Fusion Slider with slide auto advancing and video slides
– NEW: 3 New Professionally Designed Demos
– NEW: Added Advanced Custom Fields Pro plugin to our set of bundled premium plugins
– NEW: Added Fusion White Label Branding plugin to our set of bundled premium plugins
– NEW: Added Convert Plus plugin to our set of bundled premium plugins
– NEW: Added a Fusion Builder element for Convert Plus plugin
– NEW: Updated Layer Slider Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Updated Slider Revolution Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Added sliding bar link hover color setting to Theme Options
– IMPROVEMENT: Related posts with fixed image size mode now make full use of responsive image setup
– IMPROVEMENT: Updated a few database queries that were not following WP coding standards
– IMPROVEMENT: Added new option to Fusion Slider to choose scroll down arrow or nav bullets, to avoid overlapping
– IMPROVEMENT: Fusion Slider now also showing in preview mode of scheduled posts
– IMPROVEMENT: Updated multiple featured image class to make meta box appearance the same across browsers if no image is yet chosen
– IMPROVEMENT: Updated links on Fusion Builder add-ons page to SSL
– IMPROVEMENT: Gallery pre-selection is now available on already created gallery elements
– IMPROVEMENT: Updated several descriptions to improve option explanations
– FIXED: 100% height scrolling sections being cut off on mobile, even if the 100% height option is disabled
– FIXED: Blog pagination not being able to go beyond 5 pages
– FIXED: Sliding bar icon on header v6 being visible, even if sliding bar was disabled
– FIXED: Compatibility issues with plugins adding custom fields to checkout page
– FIXED: Demo import only working for primary language when using WPML
– FIXED: Demo import failing when mbstring PHP extension is not loaded
– FIXED: Link selector in different Fusion Builder elements not working correctly in Firefox
– FIXED: Backend compatibility issue with Yoast SEO when horizontal menu widget is used in page contents
– FIXED: Arrow highlight indicator not working, when main menu item consists of an icon only
– FIXED: Dedicated sticky header menu not working for header v6
– FIXED: Vimeo video not pausing when moving to next frame in lightbox
– FIXED: Fusion Taxonomy Options for WooCommerce product archives not working correctly
– FIXED: A few styling issues in the vertical menu widget
– FIXED: Javascript error and rendering issue, when using elements with lightbox option where a sub element misses image
– FIXED: Styling issues on RTL setups for the tab element
– FIXED: Icon / heading alignment issue in content boxes element when using vertical timeline layout
– FIXED: Drop shadow not correctly working with zoom in/ zoom out image hover effects
– FIXED: Bottom shadow not correctly displayed on person element if image lift up hover type is chosen
– FIXED: Blog element padding setting from Theme Options not applied as default value for blog elements
– FIXED: Equal heights setting in containers causing height issue when using the Events Calendar element
– FIXED: Anchor scrolling on mobile not working correctly when triggered through sub-menu items
– FIXED: Facebook widget no correctly resizing with the available space in wrapping container
– FIXED: Fusion Taxonomy Options slider setting incorrectly copied to category pages from main shop page (upgrade fix only)
– FIXED: Popularity setting in tabs widget not working correctly for non English languages
– FIXED: Stored padding values for a few elements not being correctly read into the Fusion Builder settings popup
– FIXED: Social icons widget conditional options only working after widget was saved for the first time
– FIXED: PHP notice in social icon class if no title was set for custom icons
– FIXED: Blank page template alignment issue when using side header and sticky footer
– FIXED: Smooth anchor scrolling not respecting mobile sticky header when used on side header desktop layouts
– FIXED: Theme Option remote media warning notice showing on all admin pages
– FIXED: Overlay issue under certain circumstances when switching between shortcode generator and Fusion Builder

—————————————————————————————–
Version 5.3.1 – November 29th, 2017
—————————————————————————————–

– NEW: 100% width option added to WooCommerce single product pages
– NEW: Added the new tabs functionality to the Facebook widget
– NEW: Updated Layer Slider Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Updated Slider Revolution Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Added a filter for developers for 100% width template check in header.php
– IMPROVEMENT: Email generated by the Avada contact page form are now RTL ready
– IMPROVEMENT: Version number comparison for auto updates to make sure update notice disappears correctly
– IMPROVEMENT: Made sure that bold and strong tags use same font-weight across browsers
– IMPROVEMENT: Fusion Cache reset confirmation box now uses standard alert box for easier usage
– IMPROVEMENT: Updated some option descriptions for better usability
– IMPROVEMENT: “Insert from URL” option in media uploader is now available for the Text Block element
– FIXED: Setting sidebar to “No Sidebar” in Fusion Page Options not working correctly for posts
– FIXED: Mega menu background images having 1px gap on the side for certain setups
– FIXED: Side header background color hiding background image on archive pages that don’t use Fusion Taxonomy Options
– FIXED: Smooth scroll issue when using portfolio element with infinite scroll / load more button
– FIXED: Sliding bar always being open when used on right side of viewport together with smooth scroll
– FIXED: Compatibility issue with the Events Calendar shortcode for photo view, causing a JS error
– FIXED: Skype phone link not working correctly in Social Links widget
– FIXED: Avada Menu Options not being correctly saved when used in WP Customizer
– FIXED: Custom templates imported in Fusion Builder having an extra line break in text editor
– FIXED: Dedicated redirection link in Login element working even if a login error occurred (no security issue)
– FIXED: Images not showing for blog grid/masonry layouts, if excerpt length is set to 0 and also title and all meta data is hidden
– FIXED: Styling for WooCommerce search fields in select boxes
– FIXED: Images added to WooCommerce single product pages not being opened in lightbox, if corresponding Theme Options is active
– FIXED: Compatibility issue with WooCommerce Checkout Add-Ons plugin
– FIXED: Quotation marks not working in the contact form
– FIXED: bbPress plugin activation through importer causing import not working on first attempt
– FIXED: Rounding bug for navigation typography letter spacing in Theme Options
– FIXED: Link on demo import failure notice, so it correctly goes to System Status tab
– FIXED: Theme Option dependency description reading “Page Option” even for Fusion Builder Options
– FIXED: Compatibility issue on AJAX completion events with Fancy Product Designer plugin
– FIXED: New 5.3 demos not being available in the Fusion Builder single page imports
– FIXED: Facebook widget not being responsive on browser window resize
– FIXED: Encoding issue for some user inputs to elements using raw_textarea field, leading to element edit screen not being opened
– FIXED: Issue with WP category widget not loading selected category page
– FIXED: Two menus showing in mobile flyout menu, when a separate sticky menu is used
– FIXED: RTL issue with center aligned font awesome icons
– FIXED: RTL issue with blog element and large alternative layout
– FIXED: Compatibility issue with WP 4.6.8
– FIXED: Added compatibility with Borlabs cache plugin

 

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

افزونه Yoast News SEO به نسخه ۹٫۴ آپدیت شد…

افزونه Yoast News SEO به نسخه ۹٫۴ آپدیت شد…

لیست آپدیت و تغییرات افزونه Yoast News SEO :    جهت خرید محصول کلیک کنید… 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.