قالب وردپرس چند منظوره آوادا به نسخه ۵٫۶٫۲ بروزرسانی شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات قالب آوادا :

 

تغییرات و لیست آپدیت های قالب وردپرس آوادا

IMPORTANT:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Please be sure to read the Important Update Notes before you update:
http://theme-fusion.com/documentation/avada/install-update/important-update-information/
We are always proactive in preventing security issues, however nobody can assume they will never come up.
This is why we highly recommend to stay up to date with each new theme version and plugins.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 5.6.2 - July 31th, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------


- IMPROVEMENT: Retina logos are now imported on demo import
- IMPROVEMENT: Added explanation box to the Gutenberg tryout panel
- IMPROVEMENT: Updated the Google maps element preview to display the API that is set
- IMPROVEMENT: Changed color overlay for Google maps static API to match the JS API
- FIXED: Fusion Builder demo pages zip archive unzipped even if already done
- FIXED: uberMenu mobile toggle being hidden
- FIXED: Avada desktop menu displayed on mobiles, when uberMenu is active but no menu is assigned
- FIXED: Display issue when using Events Calendar filter bar plugin in vertical mode
- FIXED: Updated Events Calendar venue widget template to remove deprecated function
- FIXED: Global element un-assignment issue with containers that are deleted from the library
- FIXED: Accessibility issue where menu item focus does not work on iOS
- FIXED: Anchor scrolling for anchors outside of post content not working when using scroll sections
- FIXED: Facebook social link missing noopener/noreferrer rel attribute
- FIXED: Social link widget links missing noopener/noreferrer rel attributes
- FIXED: Rule style Theme Option for the text element not being respected as element default
- FIXED: Charts element right padding incorrectly using top padding option
- FIXED: Icons on separators not vertically centered when using single seps with larger border size
- FIXED: Minor JS error on the Avada system status page
- FIXED: WooCommerce state field on mobile missing bottom margin
- FIXED: Sticky footer not being correct when content height changes on AJAX
- FIXED: Visibility options not working for Events element
- FIXED: Lightbox toolbar buttons (play, stop, fullscreen) not working correctly
- FIXED: Lightbox videos not always in correct order when using next/prev navigation buttons
- FIXED: Google maps element using static API not being responsive


-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 5.6.1 - July 18th, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------


- NEW: Added Google Maps static API choice to Google maps element and contact page template
- NEW: Added a theme option to control the font size of form inputs site wide
- NEW: Fusion Builder right click context menu added to the element library
- IMPROVEMENT: "Save as draft" button added to the Fusion Builder sticky buttons for easier saving of non-published posts
- IMPROVEMENT: Timestamps removed from dynamic CSS filenames to improve caching performance
- IMPROVEMENT: Added gallery and image before/after element images to Yoast's XML sitemap
- UPDATED: Font awesome now is on version 5.1
- FIXED: Privacy bar options disabling container video backgrounds in some cases
- FIXED: Privacy bar not scrollable on mobiles, when height is larger than viewport
- FIXED: Accessibility issue with mobile menu sub menu toggles
- FIXED: Unboxed toggle icons not using hover accent color in toggle and FAQ elements
- FIXED: Icon only menu option not working correctly in top menu on mobile
- FIXED: Columns of WooCommerce shortcodes not being correct on the main shop page
- FIXED: "Phone" and "Email" on WooCommerce order review page not being translatable
- FIXED: Latest Gravity Forms versions forcing body font size on form inputs
- FIXED: Blog post featured image dimensions page option not being respected correctly
- FIXED: User login element using redirection link, even if login data was incorrect
- FIXED: Image before/after element using fade effect not being correctly displayed in IE11


-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 5.6 - July 9th, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------


- NEW: 4 New Professionally Designed Demos
- NEW: Added right click context menu to Fusion Builder for easier element interactions and edits
- NEW: Fusion Builder element library admin screen to easily manage, and edit your saved elements
- NEW: Mobile menu search is now enabled for all headers
- NEW: GDPR feature: added a customizable privacy banner that can handle embeds, tracking codes and custom cookie content
- NEW: Added privacy settings support for the Theme Options tracking code field
- NEW: Added API choice to Google maps element and contact page template to allow unlimited free map loads
- NEW: Added option to choose the HTML heading size in content box element
- NEW: Added ability to easily remove global property of a single element instance in Fusion Builder
- NEW: Added option to load media query CSS files asynchronously improving performance especially on mobiles
- NEW: Added option to show dropdown indicator also on sub-menus
- NEW: Added option to set the size of the sub-menu and mega menu top highlight borders
- NEW: Added option to set divider lines between footer widget areas
- NEW: Added option to set left/right padding for footer widget areas
- NEW: Added options for column spacing, content padding, excerpt length and load more to the Events element
- NEW: Added content padding theme option for WooCommerce product boxes
- NEW: Added quantity boxes to WooCommerce products in cart on mobiles along with a new design
- NEW: Added option to set a font size for the Toggle element heading
- NEW: Added toggle icon box color and hover accent color options to the Toggle element
- NEW: Added border size, border type and border color options to the Gallery element
- NEW: Added advanced server response output for remote get requests for easier debugging
- NEW: Added option to Flip Box element to have buttons either span full width or default
- NEW: Compatibility with The Events Calendar 4.6.19 incl. new page title and font size Theme Options
- NEW: Compatibility with WooCommerce 3.4.3
- NEW: Checked and confirmed WCAG 2.1 compliance
- IMPROVEMENT: CSS caching is now no longer page driven but content driven, which will create less files and increases performance
- IMPROVEMENT: Reduced the amount of used media queries in CSS for better performance
- IMPROVEMENT: Added performance improvements to the PHP auto loader class
- IMPROVEMENT: Sub-menus on mobile are now using the mobile menu typography
- IMPROVEMENT: Added check for set privacy page to the privacy embed placeholders
- IMPROVEMENT: Sub-menus are now shown when a parent menu is accessed through keyboard tabs
- IMPROVEMENT: Removed logo spacing in header v7, if no logo is set in Theme Options
- IMPROVEMENT: Added custom notices to privacy element, if alert element is disabled
- IMPROVEMENT: Added more advanced plugin update error messages for easier debugging
- IMPROVEMENT: Added option dependency system to widget and menu options
- IMPROVEMENT: Padding of the months labels of blog timeline layouts now scale automatically with font size
- IMPROVEMENT: Search field in Fusion Builder element library now has auto focus for better UX
- IMPROVEMENT: Updated several option descriptions and dependencies for better usability
- IMPROVEMENT: Added new actions and filters for better customizability
- IMPROVEMENT: The deprecated avada_ipad_portrait_styles filter is removed
- IMPROVEMENT: Removed deprecated iPad.less stylesheet
- UPDATE: Changed admin screen permission to switch_themes for Envato compliance
- FIXED: Mobile menu font not correctly applied to menu items that are icon only on desktop
- FIXED: Events filter bar styling issues on tablets and mobiles
- FIXED: Top margins in Column element being collapsing sometimes
- FIXED: Wrong text domains used for the privacy embed placeholder strings
- FIXED: fusion_privacy_cookie_args filter not being at correct location
- FIXED: Flyout menu items sometimes hidden below header, when menu  is higher than viewport height
- FIXED: Incorrect border color check for page title bar when set through Page Options
- FIXED: WooCommerce shipping calculator on cart page missing the city/town input
- FIXED: Undefined variable in WooCommerce product loop template
- FIXED: WooCommerce star rating for review comments overlapping the figures on small screens
- FIXED: Issue with WooCommerce product sorting, when non default sorting is set in the WooCommerce options
- FIXED: Sticky header on scroll disappearing on iPads if disabled on mobiles but active on tablets
- FIXED: Small gap in Events Calendar navigation on mobiles
- FIXED: Menu items in mobile flyout menu not being vertically centered
- FIXED: Videos not always correctly auto playing in Chrome
- FIXED: Container background images with fixed parallax mode not working correctly in Chrome 67 (Chrome bug)
- FIXED: Double white space in blog meta data after author
- FIXED: Image element with bottom shadow or lift-up style taking up some white space, even if visibility settings hide element
- FIXED: Infinite loop on 404 page, if neither 404 or main menu are assigned
- FIXED: Modal window element height collapsing when floated content is used
- FIXED: Left side header in boxed layout on RTL overlapping content
- FIXED: Responsive type script in some cases interfering with responsive scripts of premium sliders
- FIXED: Full screen Fusion Slider not loading full screen when the slider is not in viewport on load time
- FIXED: PHP notice in class-avada-scripts.php
- FIXED: Auto created related post fixed image sizes not always updated or deleted correctly
- FIXED: Chrome browser incompatibility with background videos in containers
- FIXED: Undefined index PHP notice in social widget class
- FIXED: IE11 sometimes displaying small gaps when using section separators
- FIXED: Minified Vimeo JS script causing some compatibility issues in IE11
- FIXED: Events Calendar excerpt length being incorrect when loaded through AJAX
- FIXED: A few icons missing from font awesome icon picker
- FIXED: LinkedIn social icon tooltips not spelled with uppercase "I"
- FIXED: Mobile device check for parallax backgrounds not detecting all devices correctly
- FIXED: A parallax backgrounds performance issue on mobiles
- FIXED: Dependency check missing for scroll to anchor script if JS compiler is turned off
- FIXED: Notice about changed options showing on Theme Options load on tabs with typography elements
- FIXED: JS compiler being off notice in Theme Options showing after reload, if compiler was turned off by user
- FIXED: Fusion Builder search for columns issue

- NEW: Added possibility to update bundled premium plugins outside of theme updates
- NEW: Updated Fusion White Label Branding Plugin To Latest Version As of Release Date
- NEW: Updated Advanced Custom Fields Pro Plugin To Latest Version As of Release Date
- NEW: Updated Convert Plus Plugin To Latest Version As of Release Date
- NEW: Updated Slider Revolution Plugin To Latest Version As of Release Date
- NEW: Updated Layer Slider Plugin To Latest Version As of Release Date
- NEW: It is now possible to link to a single tab directly, when using a smooth scroll anchor link on the same page
- IMPROVEMENT: Integrated the styling of featured events for The Events Calendar plugin
- IMPROVEMENT: Rendering of images in gallery element preview optimized when using a lot of images
- IMPROVEMENT: Cached queries are no longer language agnostic, to improve compatibility with mem cache plugins
- IMPROVEMENT: Updated error notices popup on plugin installation page for better UX
- IMPROVEMENT: Removed the Convert Plus registration nag to free admin pages from clutter
- IMPROVEMENT: Fusion Builder CPT now hidden from the link selector options for easier navigation
- FIXED: Added nonce check for Fusion Slider exports, so slider export can't be downloaded outside of backend
- FIXED: Spacing issue inside vertical timeline content boxes, when box title is linked
- FIXED: page contents height sometimes being too large when using parallax Fusion Slider together with parallax footer
- FIXED: Icon unboxed mode not working correctly in FAQ element
- FIXED: Indentation issue and missing arrows on vertical menu widget when using custom menu
- FIXED: Gallery element not being rendered when there is a URL scheme mismatch between actual URLS and site URL in WP settings
- FIXED: WooCommerce equal height products not working correctly in IE11
- FIXED: Content area being misaligned on WooCommerce MyAccount page when horizontal tabs layout is used
- FIXED: Compatibility issue with YITH WooCommerce Pre Order Premium plugin on single products page
- FIXED: Menu items linking to an anchor on same page not highlighted correctly in mobile menus when page is scrolled
- FIXED: Sticky header height calcs being incorrect when using very small headers and no sticky animation
- FIXED: Smooth scroll to anchor not working when header is turned off in Fusion Page Options
- FIXED: Content behind overlay moving up under certain circumstances when mobile flyout menu is used
- FIXED: Fusion Builder sticky button being labeled "Publish" even on a private post where it should be "Update" instead
- FIXED: Fusion Builder sticky update buttons getting added to WP dashboard when activity widget is used
- FIXED: Positioning issue of titles on single posts page on RTL setups
- FIXED: Image element not being able to render all foreign image file names, due to encoding
- FIXED: Portfolio using fusion-builder text domain instead of fusion-core
- FIXED: Small admin links separator showing on first post of bbPress topics when logged out
- FIXED: Minor styling issue with form inputs on iOS
- FIXED: Countdown element weeks default option value not being correctly shown in backend
- FIXED: "Imported" label in importer not being AJAX updated
- FIXED: Slider Revolution attachment not being correctly deleted, when a demo containing such a slider is removed
- FIXED: onYouTubeIframeAPIReady() function being called even if YouTube scripts are turned off in Theme Options
- FIXED: Rare issue with Fusion Builder global elements causing memory issue, if the template id was missing
- FIXED: Side header with sticky header enabled on mobile cannot scroll menu

—————————————————————————————–
Version 5.4 – December 19th, 2017
—————————————————————————————–

– NEW: 3 New Professionally Designed Demos
– NEW: Added Advanced Custom Fields Pro plugin to our set of bundled premium plugins
– NEW: Added Fusion White Label Branding plugin to our set of bundled premium plugins
– NEW: Added Convert Plus plugin to our set of bundled premium plugins
– NEW: Added a Fusion Builder element for Convert Plus plugin
– NEW: Updated Layer Slider Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Updated Slider Revolution Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Added sliding bar link hover color setting to Theme Options
– IMPROVEMENT: Related posts with fixed image size mode now make full use of responsive image setup
– IMPROVEMENT: Updated a few database queries that were not following WP coding standards
– IMPROVEMENT: Added new option to Fusion Slider to choose scroll down arrow or nav bullets, to avoid overlapping
– IMPROVEMENT: Fusion Slider now also showing in preview mode of scheduled posts
– IMPROVEMENT: Updated multiple featured image class to make meta box appearance the same across browsers if no image is yet chosen
– IMPROVEMENT: Updated links on Fusion Builder add-ons page to SSL
– IMPROVEMENT: Gallery pre-selection is now available on already created gallery elements
– IMPROVEMENT: Updated several descriptions to improve option explanations
– FIXED: 100% height scrolling sections being cut off on mobile, even if the 100% height option is disabled
– FIXED: Blog pagination not being able to go beyond 5 pages
– FIXED: Sliding bar icon on header v6 being visible, even if sliding bar was disabled
– FIXED: Compatibility issues with plugins adding custom fields to checkout page
– FIXED: Demo import only working for primary language when using WPML
– FIXED: Demo import failing when mbstring PHP extension is not loaded
– FIXED: Link selector in different Fusion Builder elements not working correctly in Firefox
– FIXED: Backend compatibility issue with Yoast SEO when horizontal menu widget is used in page contents
– FIXED: Arrow highlight indicator not working, when main menu item consists of an icon only
– FIXED: Dedicated sticky header menu not working for header v6
– FIXED: Vimeo video not pausing when moving to next frame in lightbox
– FIXED: Fusion Taxonomy Options for WooCommerce product archives not working correctly
– FIXED: A few styling issues in the vertical menu widget
– FIXED: Javascript error and rendering issue, when using elements with lightbox option where a sub element misses image
– FIXED: Styling issues on RTL setups for the tab element
– FIXED: Icon / heading alignment issue in content boxes element when using vertical timeline layout
– FIXED: Drop shadow not correctly working with zoom in/ zoom out image hover effects
– FIXED: Bottom shadow not correctly displayed on person element if image lift up hover type is chosen
– FIXED: Blog element padding setting from Theme Options not applied as default value for blog elements
– FIXED: Equal heights setting in containers causing height issue when using the Events Calendar element
– FIXED: Anchor scrolling on mobile not working correctly when triggered through sub-menu items
– FIXED: Facebook widget no correctly resizing with the available space in wrapping container
– FIXED: Fusion Taxonomy Options slider setting incorrectly copied to category pages from main shop page (upgrade fix only)
– FIXED: Popularity setting in tabs widget not working correctly for non English languages
– FIXED: Stored padding values for a few elements not being correctly read into the Fusion Builder settings popup
– FIXED: Social icons widget conditional options only working after widget was saved for the first time
– FIXED: PHP notice in social icon class if no title was set for custom icons
– FIXED: Blank page template alignment issue when using side header and sticky footer
– FIXED: Smooth anchor scrolling not respecting mobile sticky header when used on side header desktop layouts
– FIXED: Theme Option remote media warning notice showing on all admin pages
– FIXED: Overlay issue under certain circumstances when switching between shortcode generator and Fusion Builder

—————————————————————————————–
Version 5.3.1 – November 29th, 2017
—————————————————————————————–

– NEW: 100% width option added to WooCommerce single product pages
– NEW: Added the new tabs functionality to the Facebook widget
– NEW: Updated Layer Slider Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Updated Slider Revolution Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Added a filter for developers for 100% width template check in header.php
– IMPROVEMENT: Email generated by the Avada contact page form are now RTL ready
– IMPROVEMENT: Version number comparison for auto updates to make sure update notice disappears correctly
– IMPROVEMENT: Made sure that bold and strong tags use same font-weight across browsers
– IMPROVEMENT: Fusion Cache reset confirmation box now uses standard alert box for easier usage
– IMPROVEMENT: Updated some option descriptions for better usability
– IMPROVEMENT: “Insert from URL” option in media uploader is now available for the Text Block element
– FIXED: Setting sidebar to “No Sidebar” in Fusion Page Options not working correctly for posts
– FIXED: Mega menu background images having 1px gap on the side for certain setups
– FIXED: Side header background color hiding background image on archive pages that don’t use Fusion Taxonomy Options
– FIXED: Smooth scroll issue when using portfolio element with infinite scroll / load more button
– FIXED: Sliding bar always being open when used on right side of viewport together with smooth scroll
– FIXED: Compatibility issue with the Events Calendar shortcode for photo view, causing a JS error
– FIXED: Skype phone link not working correctly in Social Links widget
– FIXED: Avada Menu Options not being correctly saved when used in WP Customizer
– FIXED: Custom templates imported in Fusion Builder having an extra line break in text editor
– FIXED: Dedicated redirection link in Login element working even if a login error occurred (no security issue)
– FIXED: Images not showing for blog grid/masonry layouts, if excerpt length is set to 0 and also title and all meta data is hidden
– FIXED: Styling for WooCommerce search fields in select boxes
– FIXED: Images added to WooCommerce single product pages not being opened in lightbox, if corresponding Theme Options is active
– FIXED: Compatibility issue with WooCommerce Checkout Add-Ons plugin
– FIXED: Quotation marks not working in the contact form
– FIXED: bbPress plugin activation through importer causing import not working on first attempt
– FIXED: Rounding bug for navigation typography letter spacing in Theme Options
– FIXED: Link on demo import failure notice, so it correctly goes to System Status tab
– FIXED: Theme Option dependency description reading “Page Option” even for Fusion Builder Options
– FIXED: Compatibility issue on AJAX completion events with Fancy Product Designer plugin
– FIXED: New 5.3 demos not being available in the Fusion Builder single page imports
– FIXED: Facebook widget not being responsive on browser window resize
– FIXED: Encoding issue for some user inputs to elements using raw_textarea field, leading to element edit screen not being opened
– FIXED: Issue with WP category widget not loading selected category page
– FIXED: Two menus showing in mobile flyout menu, when a separate sticky menu is used
– FIXED: RTL issue with center aligned font awesome icons
– FIXED: RTL issue with blog element and large alternative layout
– FIXED: Compatibility issue with WP 4.6.8
– FIXED: Added compatibility with Borlabs cache plugin

—————————————————————————————–
Version 5.3 – November 20th, 2017
—————————————————————————————–

– NEW: 5 New Professionally Designed Demos
– NEW: Fusion Builder saved elements can now be used as globals, where any edits to the global will update contents on pages where the global is used
– NEW: Full screen scrolling sections with a side navigation graphic and fading animations between sections
– NEW: Added 100% height option to container element
– NEW: Sliding bar can be positioned on every side now (top/right/bottom/left)
– NEW: Sliding bar has new toggle layouts (floating circle / rectangle / menu item) and a set of new options, like sticky sliding bar
– NEW: Flyout menu is now available as additional mobile menu layout for all header versions
– NEW: Added import/export functionality to Fusion Page Options for easy usage of options across different posts/pages/sites
– NEW: Added set of page options to archive pages so that any archive can get individual styling (e.g. header, slider, page title bar)
– NEW: Added icon options to tabs element, so icons can be displayed on any side of the tab title and with an arbitrary size
– NEW: Added icon options to toggle element, so that icon alignment, size color and boxed/unboxed mode can be chosen
– NEW: Added a set of coloring options to pricing table element for deeper customization and to support new designs
– NEW: Added grid box background color, border color, separator style and separator color options to blog and portfolio elements
– NEW: Added grid box padding options for blog and portfolio archives and Fusion Builder elements
– NEW: Added full set of element and theme options to FAQ element so styling can be changed similar to toggle element
– NEW: Added sticky update/save and preview buttons to pages/posts using Fusion Builder for easier updating when page is scrolled
– NEW: Added Fusion Builder column options for deleting, cloning and resizing to nested columns element. Save icon cannot be added due to technical limitations
– NEW: Added parent level element options to content boxes, flip boxes, counter boxes and tabs elements for easier child item editing
– NEW: Revised our global sidebar setup to work more consistently with our option network
– NEW: Global sidebar assignments will work on all pages that use new “default” sidebar setting, even if forced global sidebars is off
– NEW: Side navigation setup (previously done via template) via the new vertical menu widget to display custom menu in sidebars and to simplify usage
– NEW: Added a full set of styling and alignment options for every widget that allows incredible new design possibilities
– NEW: Equal heights option is now available for blog and portfolio elements and archives in grid layout
– NEW: Equal heights option is now available for WooCommerce products on shop page
– NEW: Added Theme Option for choosing if WooCommerce shop page should be grid or list view by default
– NEW: Added Theme Option for choosing if the grid/list view buttons should be shown on WooCommerce shop page
– NEW: Added links to all user account page to the WooCommerce “My Account” main menu item
– NEW: Added margin options to font awesome element, so it can be positioned arbitrarily
– NEW: Added ordering options to portfolio element, so posts can be ordered by date, title, name, author, comment count, modified date, menu order or random
– NEW: Added options to order slides in Fusion Slider: post id, title, creation data, last updated or random
– NEW: Fusion Slider heading and caption can be set to any HTML heading tag (h1 – h6) for SEO optimization
– NEW: Option for Fusion Slider to display a downward arrow indicator on the slider which scrolls smoothly to page contents below slider
– NEW: Added preview images for Portfolio, FAQ and Fusion Slider post types in the dashboard list view
– NEW: Added options to recent posts element that allow meta data to be enabled/disabled individually
– NEW: Added a filter to Fusion Page Options so that developers can add their own tabs and use Avada specific UI
– NEW: Added filters for easily changing the portfolio strings like “Project Details”, “Skills Needed” etc.
– NEW: Persistent object cache setups get cleared now on any kind of post manipulation to make sure changes are correctly reflected on front end
– NEW: Fusion Cache clearing functionality now can auto clear Autoptimize and LiteSpeed cache
– NEW: Added full set of mobile menu font typography options
– NEW: Full column link in column element now has option to choose if it should open in same or new tab
– NEW: Added notice about deprecation of PHP 5.2 support in Avada 6.0
– NEW: Added easy link selector support for options that take links, for better UX
– NEW: Added TinyMCE widget conversion for Fusion Builder elements when updating from Avada below version 5
– NEW: Avada grid image sizes can now be selected in the WP Media Library for easy usage
– NEW: Updated Layer Slider Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Updated Slider Revolution Plugin To Latest Version As of Release Date
– NEW: Added native support for Envato hosted platform for easier plug and play integration
– NEW: Added new raw textarea element, so that HTML contents can be stored in elements like Google maps or tagline box
– NEW: Added Content display option for blog archives and for blog element global
– NEW: Added version and author information to the Add-ons featured on Fusion Builder Add-ons page
– IMPROVEMENT: Retina logos are setup through srcset now and not through additional HTML markup
– IMPROVEMENT: Avada’s advanced responsive images now also working when using file names that are WP specific for generated thumbnails
– IMPROVEMENT: Social icons widget and element now use set names for custom icons in title for a better understanding UX
– IMPROVEMENT: Added a loading spinner when Fusion Caches are cleared to indicate progress
– IMPROVEMENT: Fusion Cache clearing works in modules now, allowing to only clear certain parts
– IMPROVEMENT: Portfolio element now displays a placeholder on mobile when Avada is used together with WP touch plugin
– IMPROVEMENT: Logo margin will no longer apply on front end, if no logo is set in Theme Options
– IMPROVEMENT: Removed old compatibility styles for IE8
– IMPROVEMENT: Google maps custom info box content is now displayed on front end, even if custom styling is disabled
– IMPROVEMENT: When using full screen Fusion Slider above header, the header is now also shown on mobiles
– IMPROVEMENT: Prefixed TGM plugin class to ensure compatibility with third party plugins using same class
– IMPROVEMENT: The avada-noscroll class now works for buttons in content and tagline boxes
– IMPROVEMENT: All needed token options are auto checked now when using the link to token generation on the registration screen
– IMPROVEMENT: Update page no longer needs reloaded after theme auto update in order for the update notice to be dismissed
– IMPROVEMENT: Updated option descriptions and explanations for better UX and fixed some typos
– IMPROVEMENT: Continued maintenance update to increase overall performance
– IMPROVEMENT: UTF-8 encoding is now automatically done during demo import to support maximum compatibility for post contents
– IMPROVEMENT: All mega menu options update live now, so dependent options no longer need a reload to show
– IMPROVEMENT: Demo data is no longer deleted after import is done, but remains available, so less requests are made
– IMPROVEMENT: Conversion related settings now have their own section on the system status page
– IMPROVEMENT: Import of Theme Options will now also work with max_input_vars at low values
– IMPROVEMENT: Consolidated all spacings, borders, background colors and separator options for blog and portfolio grid layouts for perfect matching

 

با عضویت در کانال تلگرام نوین وردپرس از آخرین جشنواره ها و تخفیف ها باخبر شوید.

عضویت در کانال تلگرام
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

قالب وردپرس فروشگاهی ووداستاک | woodstock به نسخه ۱٫۹٫۹ آپدیت شد…

قالب وردپرس فروشگاهی ووداستاک | woodstock به نسخه ۱٫۹٫۹ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات قالب woodstock  :  

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.

کد امنیتی زیر را وارد کنید: *

کد امنیتی زیر را وارد کنید: *